بازتاب

رئيس سازمان فضايي ايران با بيان اينکه ماهواره مصباح از نوع ماهواره هاي تحقيقاتي و فني براي ذخيره و ارسال مجدد داده ها است، گفت: اين ماهواره که با همت متخصصان داخلي طراحي و مشارکت يک کشور خارجي ساخته شده در حال حاضر آماده پرتاب است.
تاريخ: 11/12/1390
مايش نخستين ماهواره ايران با عنوان مصباح و اعلام زمان پرتاب آن در اواخر مهرماه، به نوعى مى‌‌تواند نمادى از بلندپروازى‌هاى علمى‌ ‌و فنى ايران از يك‌سو و حركت به سمت تكميل زيرساخت‌هاى مخابراتى از سوى ديگر باشد.
تاريخ: 11/12/1390
سرپرست سازمان فضايي ايران (ايسا) با تأکيد بر اينکه در حال حاضر ايران توان پرتاب ماهواره «مصباح يک» را داشته و برنامه‌ريزي هم جهت پرتاب آن صورت گرفته است، از پيگيري تحويل اين ماهواره از کشور ايتاليا خبر داد.
تاريخ: 11/12/1390
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: ماهواره فجر در دو سه ماه آينده پرتاب مي‌شود.
تاريخ: 11/12/1390