بازتاب

پس از برنامه هفته گذشته ثريا درباره بررسي وضعيت توليد و واردات تجهيزات پزشکي در کشور و طرح ضعفها و توانمنديهاي کشور، روابط عمومي وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مصاحبه اي با مديران خود به انتقاد از برنامه هفته گذشته پرداختند. در ادامه متن اين مصاحبه آمده است.
تاريخ: 30/01/1391
به گزارش رجانيوز، در هفته سلامت و به دليل اهميت اين موضوع براي مردم، موضوع دومين برنامه ثريا در سال حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني، به بررسي مسائل فناورانه در بحث تجهيزات پزشکي اختصاص يافت. در اين برنامه که پنجمين قسمت از مجموعه برنامه‌هاي "ثريا" بود، انيميشني زيبا از وضعيت تجهيزات پزشکي در کشور، گزارش‌هايي از دانشجويان رشته مهندسي پزشکي در دانشگاه‌ها، مستندي درباره ساخت سامانه جراحي هوشمند، مستندي درباره صادرات مانيتورهاي پزشکي و همچنين گزارشي از وضعيت توليد کنندگان و بازار تجهيزات پزشکي کشور پخش شد.
تاريخ: 28/01/1391
خبرنامه دانشجويان ايران: پنجمين قسمت برنامه ثريا طبق روال هميشه ساعت 23:30 پنجشنبه 24 فروردين با موضوع توليدات در زمينه تجهيزات پزشکي و با دعوت ازمهندس شاه‌مرادي مديرکل اداره تحقيقات پزشکي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي از شبکه يک سيما پخش شد.
تاريخ: 26/01/1391
در هفته سلامت و به دليل اهميت اين موضوع براي مردم شريف ايران، موضوع دومين برنامه ثريا در سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني به بررسي مسائل فناورانه اي در بحث تجهيزات پزشكي مي­پردازد.
تاريخ: 24/01/1391
من دلم مي خواهد الفباي بهار امسالم را با آرميتا شروع كنم. آرميتايي كه شهادت خيلي زود وارد دايره ي لغاتش شد و تفنگ را زود فهميد و امروز به گمانم نقشه ي اسرائيل را هم بلد باشد. ولي مطمئنم نقشه ي فلسطين را زيباتر خواهد كشيد ... آرميتايي كه امروز آدم بدها را مي شناسد و فردا ...
تاريخ: 20/01/1391