فايل هاي ارائه شده در برنامه تحريم ثريا

فايل هاي ارائه شده در برنامه تحريم ثريا

ساختمان تحريم ها، محدوديت هاي حقوقي رئيس جمهور آمريکا در لغو تحريم هاي کنگره و سرانجام تعهدات ۵+۱ در «برنامه اقدام مشترک» در برنامه تحريم توسط ميهمانان ثريا ارائه شد. با توجه به درخواست هاي بينندگان، فايل هاي ارائه شده در برنامه جهت استفاده کاربران ارائه شده است.
تاريخ: 14/10/1393
كد مطلب: 932
بازديد: 8841

ساختمان تحريم ها، محدوديت هاي حقوقي رئيس جمهور آمريکا در لغو تحريم هاي کنگره و سرانجام تعهدات ۵+۱ در «برنامه اقدام مشترک» در برنامه تحريم توسط ميهمانان ثريا ارائه شد. با توجه به درخواست هاي بينندگان، فايل هاي ارائه شده در برنامه جهت استفاده کاربران ارائه شده است.

کاربران محترم مي توانند براي دريافت فايل ها از لينک هاي زير استفاده کنند.

 

ساختار و ابعاد تحريم ها

(توضيح : فايل فشرده را باز کرده و فايل exe را اجرا نمائيد.)

 

 

محدوديت هاي حقوقي رئيس جمهور آمريکا در لغو تحريم هاي کنگره

 

 

 

سرانجام تعهدات ۵+۱ در «برنامه اقدام مشترک»

 

 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل
مشاهده نظرها
امين
تاريخ: 15/10/1393 - 7:39
چرا فايل اقدام مشترک ناقصه
لطفا کاملش رو بزاريد