ارائه دکتر شمالي در برنامه سلامت ثريا

ارائه دکتر شمالي در برنامه سلامت ثريا

دکتر حسين شمالي در برنامه سلامت ثريا با ارائه برخي آمار، به آسيب شناسي نظام سلامت پرداخت.
تاريخ: 1/9/1393
كد مطلب: 883
بازديد: 10122

 

دريافت فايل کامل ارائه دکتر شمالي به صورت فايل pdf

دريافت فيلم ارائه

 

در بخشي از برنامه اين هفته، مجري برنامه محسن مقصودي، بيانيه اي را از بسيج دانشجويي علوم پزشکي کشور مبني بر اعتراض به گام سوم طرح تحول در نظام سلامت با عنوان 8 سوال کليدي بسيج دانشجويي علوم پزشکي از متوليان نظام سلامت ارائه داد. اين بيانيه توسط بسيج هاي دانشجويي علوم پزشکي تهران، شهيد بهشتي، ايران، شيراز، کرمان، سمنان، اروميه، اراک، قزوين، بوشهر، هرمزگان به امضا رسيده است. پس از آن حسين شمالي به نمايندگي از دانشجويان بسيج دانشجويي در برنامه حضور يافت.

حسين شمالي ضمن ابراز خرسندي از ايجاد فضاي مناسبي براي نقد در حوزه تحول نظام سلامت در رسانه ملي و توضيح درباره بيانيه قرائت شده بسيج دانشجويي اظهار کرد: قطعا نظام سلامت کشور نيازمند يک تحول بود ولي تغيير تعرفه ها ما را به فکر فرو برد که اين تغييرات بر چه اساسي اتفاق افتاده است و اين روند حرکتي نظام سلامت باعث شد تا ما بيم عقب گرد در آينده را داشته باشيم.

تعرفه هاي پزشکان 2و نيم برابر شد و عملا ديگر امکان رقابت بيمارستان دولتي با خصوصي وجود ندارد

وي افزود: در گام اول و دوم طرح تحول انتقاداتي هم مطرح شد و در کنار خود مزايايي هم داشت اما در فاز سوم تعرفه هاي خدمات درماني رشد عجيبي پيدا کرد.

وي ادامه داد: اين آمار و ارقام به صورت رندوم از سايت 1690 که وزارت بهداشت اعلام کرد به دست آمده است. در اين فاز رشد تعرفه ها از 46 تا 200، 300 درصد افزايش داشته است و به طور ميانگين5/2 برابر شده و 150 درصد رشد داشته است.

 

حسين شمالي با رسم نمودار تعرفه هاي بخش دولتي و خصوصي را در سال 83 ارزيابي کرد و گفت: تا سال 83 تعرفه هاي بخش دولتي و خصوصي يکسان بوده است اما با واگذاري تعرفه هاي بيمارستان خصوصي به سازمان صنفي نظام پزشکي طي 2 سال تعرفه هاي بخش خصوصي 10 برابر شد و شکاف عميقي بين تعرفه هاي بخش خصوصي و دولتي ايجاد شد که اين روند ادامه داشت تا اينکه در آبان 93 گام سوم طرح تحول اجرا شد.

وي در همين زمينه با بيان اينکه تعرفه هاي مزبور در گام سوم به شکل عجيبي افزايش پيدا کرد و روندي که مي توانست در 10 سال طي شود يک شبه طي شد، اظهارکرد: افزايش تعرفه ها در بخش خصوصي به بهانه واقعي کردن تعرفه ها اتفاق افتاد و انتقاد ما به اين شکاف ايجاد شده در تعرفه هاست.

حسين شمالي افزود: واقعي کردن تعرفه در بخش دولتي تا حدودي منطقي بوده ولي دراين ميان بايد تعرفه ها در بخش خصوصي ثابت يا کمتر مي شد.

نماينده بسيج دانشجويي با بيان اينکه منشا ناکارآمدي سيستم درماني از همين شکاف در تعرفه هاست، ياداور شد: جناب وزير سال گذشته اعلام کردند که با واقعي شدن تعرفه هاي بيمارستان دولتي مي توانند با بيمارستان هاي خصوصي رقابت کنند اما شاهد آن هستيم که به همان اندازه که تعرفه هاي بخش دولتي رشد کرد تعرفه هاي بخش خصوصي هم دقيقا به همان نسبت رشد کرد و اين اختلاف نجومي تر شد که عملا باعث مي شود که بيمارستان هاي دولتي نتوانند با بيمارستان هاي خصوصي رقابت کرده و کيفيت لازم را ارائه دهند.

گام سوم طرح تحول حتي آثار مثبت گام اول را هم از بين برد

وي با اشاره به اختلاف چشمگير درآمد پزشکان با ساير شغل هاي جامعه و رشد آن طي 10 سال گذشته ضمن نقد به اصول تعرفه گذاري و سياست هاي توزيع درآمد، گفت: رشد درآمد پزشکان در نسبت با کارگران و معلمان بي سابقه است.

وي با ذکر اينکه اختلاف بين تعرفه هاي بخش خصوصي و دولتي فقط بايد در سود سرمايه و هزينه استهلاک باشد يعني پزشک در بخشهاي دولتي و خصوصي بايد حق الزحمه يکسان دريافت کند.

دکتر مسعود پزشکيان در واکنش به اظهارات مطرح شده به اشکال ماهوي اين قضيه اشاره کرد و گفت: اگر همه طبق قانون عمل مي کردند اين مشکلات پيش نمي آمد، در واقع در نظامي که فاصله طبقاتي چند برابري وجود دارد يعني بي عدالتي حاکم است که وقتي اين فاصله و شکاف زياد باشد کنترل غير ممکن مي شود.

وي افزود: در حال حاضر خلاف قانون مجلس و دولت و قوه قضاييه با بيمه تکميلي قرارداد 7، 8 برابري بسته اند که اين خلاف قانون است.

حسين شمالي در ادامه با اشاره به چگونگي تعريف ارزش خدمت با اشاره به تعريف ضريب k در کتاب ارزش نسبي سلامت پرداخت و گفت: ضريب k هر سال با توجه به نرخ تورم تعيين مي شود؛ ارزش نسبي خدمت هم نرخ ثابت هر خدمت است که براي سنجش ارزش خدمات نسبت به کار گرفته مي شود.

وي  با بيان اينکه گام اول طرح تحول سلامت پرداختي مردم در بخش بستري دولتي را از 30 به 10 درصد رساند که اين يک اتفاق مثبت بود، بيان کرد: اما در مرحله سوم با 5/2 برابر شدن تعرفه ها پرداختي مطلق مردم نسبت به قبل 50 درصد افزايش پيدا کرد که دراين ميان هرچند پرداختي نسبي مردم از 10 درصد به 6 درصد کاهش پيدا کرد اما پرداختي مطلق افزايش داشت تا جائي که گام سوم به نوعي دستاوردهاي گام اول را از بين برد.

تمام هزينه هاي بي عدالتي را مردم از جيب پرداخت خواهند کرد

شمالي ضمن توجه به اين نکته که اگر فرض کنيم کل مبلغ درگردش نظام سلامت 50 واحد است 80 درصد آن متعلق به بخش خصوصي است در حالي که تنها 20 درصد خدمات در اين بخش است، گفت: در گام سوم تعرفه ها 5/2 برابر شد قاعدتا هزينه ها هم 5/2 برابر خواهد شد که پرداخت از جيب مردم در بخش دولتي همچنان 10 درصد است اما در بخش خصوصي که عمده پرداخت مردم از جيب در آنجا صورت مي گيرد پرداخت مطلق مردم بيش از 2 برابر افزايش پيدا کرده است.

وي با بيان اينکه در رسانه ها مدام اين موضوع مطرح مي شود که اين افزايش تعرفه ها به هيچ عنوان بر دوش مردم نخواهد بود، عنوان کرد: اما با توجه به منابع اين هزينه ها از محل ماليات بر ارزش افزوده ، افزايش قيمت حامل هاي انرژي مثل بنزين ، از محل افزايش حق بيمه اي که مردم پرداخت مي کنند و نيز بودجه دولتي و مرحله دوم هدفمندي يارانه ها که قرار بود يارانه ها افزايش پيدا کند و اين اتفاق نيفتاد و در عوض براي بخش سلامت هزينه شد بنابراين همه اين موارد و بي عدالتي ها در نهايت از جيب مردم کسر خواهد شد.

پزشکيان در ادامه با تاکيد بر اينکه با اين بالا بردن تعرفه ها وقتي در بخش هاي ديگر پول بيشتر مي دهند کم کم مناطق محروم را خالي از پزشک خواهد کرد افزود: با اين وجود حتي بسياري در بيمارستان ها بخش دولتي را براي رفتن به بخش خصوصي ترغيب کرده اند که اين رسما خلاف قانون است.

پزشکيان نيز در همين زمينه با بيان اينکه تجربيات بيانگر اين است که هميشه پولي که دولت ها هزينه مي کنند به نفع کساني است که داراتر هستند، تصريح کرد: مشکل بر سر بي پولي نيست مشکل در حال حاضر نبودن عدالت است و اين درحالي است که درساير کشورها اين قبيل هرينه ها از مالياتي که افراد پردرآمد پرداخت مي کنند تامين مي شود.

در نسبت با درامد سرانه، در آمد پزشکان متخصص در ايران بيش از 7 برابر در آمد پزشکان آمريکاست

وي در ادامه با اشاره به يک مطالعه موردي دستمزدها در يک بيمارستان تامين اجتماعي گفت: در يک بيمارستان اگر حقوق يک دستيار يا کارگر يا پرستار را يک واحد در نظر بگيريم، يک پزشک ارولوژي 26 برابر، پزشک زنان و زايمان 31 برابر، پزشک چشم 30 برابر، پزشک گوش و حلق و بيني 32 برابر، جراح قلب 38 برابر، ارتوپدي 49 برابر، و جراح مغز و اعصاب 65 برابر وي حقوق مي گيرند. پزشکيان در رابطه با اين منحني گفت اين نمودار آينه تمام نماي بي عدالتي در نظام سلامت کشور است.

شمالي در ادامه با اشاره به مقايسه ساعتي همين نمودار گفت: حال اگر درآمد يک دستيار را ساعتي هزار تومان در سال 87 وکارگر را ساعتي 1200 تومان و پرستار را ساعتي 4 هزار توان در نظر بگيريم يک پزشک ارولوژي ساعتي 72 هزار تومان، پزشک زنان و زايمان 84 هزار تومان، پزشک چشم 97 هزار تومان، پزشک گوش و حلق و بيني 87 هزار تومان، جراح قلب 103 هزار تومان، ارتوپدي 132 هزار تومان، و جراح مغز و اعصاب 170 هزار تومان حقوق مي گيرند.

شمالي در ادامه با اشاره به نمودار ديگري که در مجله اشپيگل قيد شده است و نسبت درامد پزشک متخصص با درآمد سرانه هر کشور را مقايسه کرده است گفت: در آلمان حدود دو برابر درآمد سرانه ميانگين درامد پزشک هاي متخصص را در بر مي گيرد و درآمريکا در آمد يک پزشک متخصص 5 برابر درامد سرانه کشور است در حاليکه در ايران درامد پزشک هاي متخصص بيشتر از 37 برابر درامد سرانه کشور است.

مطالب مرتبط:
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل
مشاهده نظرها
امير صادق
تاريخ: 29/9/1393 - 0:11
واقعا جاي تاسفه براي مملکتي که هيچ چيزش مثل بقيه مملکت هاي ديگه نيست بعد اون موقع ميان درآمد پزشکاش رو با بقيه کشور ها مقايسه ميکنن، اگه اطلاع رساني درست کنيد خوب صداي مردم براي چيز ديگه در مياد، تو تمام دنيا ارزش کارهاي پزشکي و کلا کارهاي پر استرس و کارهايي که نيازمند تخصص و تحصيلات طولاني هستن بالاست ولي براي اينکه هزينه به مردم وارد نشه شرکت هاي بيمه با پوششي که دارن نسبت پرداخت از جيب رو کم ميکنن و دولت ها با پوشش بيمه اين بار رو از دوش مردم بر ميدارن ولي حق پزشک توسط بيمه پرداخت ميشه اما تو ايران مي خوان بار بيمه ها رو به دوش پزشک ها بندازن، بله ديگه بايد بوق کرنا بکونن که آي پزشک ها دارن چه حقوقي ميگيرن و با اين ترفندا حق پزشک رو بخورن و مردم رو به جون هم بندازن تا اين وسط از جيب خودشون هزينه نکنن، هيچ کسي نيست بياد درآمد هاي کلاني و يک شبه رو که از دلالي تو مملکت ما حاصل ميشه در بياره و به مردم بگه، درضمن در تاييد صحبت "حاجي" که فرمودن نسبت بيان شده نه خود عدد مطلق بايد عرض کنم درآمد جراح مغز و اعصاب در امريکا ظبق آمار رسمي خودشون به طور متوسط ماهي 52000 دلار هست، يه چيزي حدود 180 ميليون، و اين مقدار متوسطه، بقيه موارد هم همين طورن، ولي اين درآمد از جيب مردم نيست از مالياتي که به دولتشون ميدن و از بيمه ها تامين ميشه، اگه انقدر شرايط تو ايران ايده آل هست و تفاوت دارمد پس چرا اين همه پزشک در ايران دارن به هر زحمت و مشقتي شده فرا رميکنن به کشور هاي ديگه، قابل توجه مسئول هاي اين برنامه و حاميانشون که همين بيخ گوش ما تو عراق ويزيت يه فوق تخصص غدد150 دلاره!!! چرا که بيمه بهش تعلق نميگيره، تعجب نکنيد ميتونيد بريد و پرس و جو کنيد، بريد لطفا آمار اون دلال هاي ماشين و برج سازهارو بگيريد نه پزشک هايي که اکثريتشون از اقشاري هستن که کارشون رو دارن با استاندارد دنيا در حد امکانات جلو ميبرن، و باعث شدن خيلي از کشور هاي اطراف براي درمان به ايران بيان،
در مورد حقوق دستياري هم که اصلا حرفي نمونده، دستياري که بايد بعد از 4 سال مشقت و زحمت با حقوق کمتر از کارگر با زن و بچه بره تو منطقه محروم خدمت کنه !!!
تاريخ: 26/9/1393 - 3:8
سلام
يادمه توي يکي از برنامه هاتون گفتيد که براي بيماري ابتدا بايد به پزشک عمومي مراجعه کرد بعد اگر لازم شد خودش بيمار را به متخصص ارجاء خواهد داد چون بيماري ها و دستورات مورد نياز براي درمان همه معلومه و پيش يک متخصص و پزشک عمومي با هم تفاوتي ندارد. خواستم بپرسم منظورتون از لحاظ دارويي و پر کردن دفترچه بيمه بود ديگه؟ من که خودم شخصاً از پزشکي که درباره طرز خوراک و تحرک بيمار نپرسه و اينکه معمولاً چه مشکلاتي داره و براشون هم هيچ توصيه اي نداشته باشه خوشم نمياد. نمي دونم چرا فکر مي کنن ما اونقدر نادون هستيم که با پر شدن برگه دفترچه بيمه توسط اونها راضي مي شيم و سلامتي مون رو توي اون مي بينيم.
بنده فقط پزشک دلسوز رو مي پسندم که از روي دلسوزي حتماً سوادش رو هم به دست مياره حتما از حال بيمار به طور کامل مي پرسه بعد توصيه هايي رو براي اون داره و تا جايي که ممکنه داروي شيميايي تجويز نمي کنه.
مهدي
تاريخ: 14/9/1393 - 1:56
اين آمار حقيقت تلخي است و کاملا بحق و در جامعه قابل لمس است. خنده دار است که مي گويند برخي پزشکان بدليل درآمد کم سراغ ساختمان سازي مي روند در حاليکه برعکس بدليل درآمد بالا و سرمايه بالا به سمت ساختمان سازي که سرمايه کلان مي خواهد مي روند
حاجي
تاريخ: 12/9/1393 - 8:20
با ارائه دادن امار هدف دار نميشه حقيقت رو ثابت كرد، اينكه ميزان حقوق پزشك نسبت به سرانه كشور در ايران از همه كشورها بالاتره درست ، اما اگه كسي رياضي بلد باشه ميفهمه كه اين عدد يه كسر هستش كه صورتش درامد پزشكه و مخرجش سرانه كشور، بالا بودن اين كسر فقط نشونه اين نيست كه درامد پزشك زياده ، بلكه نشونه اينه كه مخرج هم خيلي كوچيكه، يعني سرانه ايران كمه، يعني اقتصاد ايران نسبت به بقيه كشورها پايين تره، خب مسئول اين كم بودن قدرت اقتصادي و سرانه كشور، پزشكان هستن؟؟ با كم كردن حقوق پزشكان اين كسر كوچيك ميشه و همه مشكلات اقتصادي هم حل!!!
اين دوىستمون هم نظر درستي داده، چرا هيچ كس به اين نكته توجه نميكنه كه حقوق دستيار تخصص از يه كارگر كمتره؟ دستياري هم كه ١ سال و ٢ سال نبست ، ٤ ساله،
تاريخ: 6/9/1393 - 10:45
چرا كسي به حقوق دستيار تخصصي كه در اين نمودار پايين تر از همه ي رده هاي شغلي هست توجهي نميكنه؟
دستيار تخصصي مجبوره 4 سال با اين حقوق كم در بدترين شرايط كار كنه.