فايل هاي ارائه شده در برنامه "ريزگردهاي استان خوزستان"

فايل هاي ارائه شده در برنامه "ريزگردهاي استان خوزستان"

برنامه ثريا با حضور دکتر حجت ميان آبادي، استاد دانشگاه و متخصص ژئوپليتيک آب و دکتر مهدي فلاح، پژوهشگر جوان کشاورزي و کنترل ريزگردها به مشکلات و مسائل خوزستان پرداخت.
تاريخ: 21/12/1395
كد مطلب: 2542
بازديد: 3071

ثريا راهکارهاي ميان مدت و بلند مدت برون رفت از وضعيت فعلي را در ابعاد داخلي و خارجي مطرح کرد و ناگفته هاي بسياري در خصوص ابعاد فاجعه زيست محيطي در خوزستان و راهکارهاي عملياتي حل اين بحران ارائه کرد که ميتواند راهگشا باشد.

دريافت ارائه هاي برنامه ثريا با موضوع ريزگردهاي استان خوزستان

ارائه دکتر حجت ميان آبادي

ارائه دکتر فلاح

مطالب مرتبط:


برچسب ها: استان خوزستان، ريزگرد، گردوغبار
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل