اخبار

ايسنا: اخباري از مأموريت‌هاي فضايي ايران در سال91،دور تازه‌اي از پيشرفت‌هاي فضايي كشور درحالي تا پايان سال 91 به نمايش گذاشته خواهد شد كه آسمان علم ايران شاهد پرتاب «فجر» و «طلوع» بوده و همچنين، سير تحولي ماهواره‌برها كه با تلاش پايدار متخصصان عرصه فضايي، سرعتي مثال‌زدني گرفته، نويدي از كسب موفقيت‌هايي در آينده است كه ايران را قادر خواهد ساخت ماهواره‌ها را در مدار 36 هزار كيلومتري قرار دهد.
تاريخ: 07/12/1390
ماهواره ايراني کجاست؟ امكان رهگيري موقعيت لحظه‌يي ماهواره ايراني «نويد علم و صنعت» و آگاهي از جزئيات فني و مداري ماهواره با مراجعه به وب سايت جهاني رهگيري ماهواره ها براي عموم علاقمندان فراهم است.
تاريخ: 19/11/1390
خبرگزاري مهر:ماهواره نويد که در روز جمعه 14 بهمن سال 90 از پايگاه فضايي سمنان به فضا پرتاب شد، در ساعت 11 و 18 دقيقه به وقت محلي از فراز ايران عبور کرد.
تاريخ: 19/11/1390