اخبار

مهندس سيد عباس حسيني مجد، پژوهشگر صنعت موتورسيکلت و همچنين مهندس جليل مجاهد، رئيس هيئت مديره انجمن موتور سيکلت ايران ميهمانان برنامه ثريا بودند.
تاريخ: 25/07/1396
سراج؛ سريعترين قايق نظامي جهان و کابوس آمريکا در خليج فارس/ موشک‌هاي مشهور شهاب بازنشسته شدند
تاريخ: 25/07/1396
شهيدي که در هفته اخير ابعاد شجاعت و ايثارش در ميدان جهاد عليه تکفيري ها تا آسمان ها رفته است؛ ابعاد فعاليتهاي فرهنگي و جهادي اش هنوز ناگفته هاي فراواني دارد و امشب روايت مجاهدت هاي فرهنگي اش و عشق بي حد او به محرومين و مستضعفين تا ثريا خواهد رفت.
تاريخ: 25/05/1396
فرمان خودورسازي در پسابرجام در دست کيست؟ اشتغال‌زايي براي فرانسوي‌ها و چيني‌ها يا جوانان ايراني؟! برنامه ثريا در اين برنامه با حضور مهندس علي حسن زاده، مدير مرکز مطالعات سياستگذاري صنعتي دانشگاه اميرکبير و کارشناس ارشد صنعت خودرو ضرروت توجه به افزايش استفاده از توانمندي‌هاي بومي در اين صنعت را مورد واکاوي قرار خواهد داد.
تاريخ: 16/01/1396
درحاليکه سال گذشته برنامه ثريا در آستانه چهارسالگي‌اش به محروميت‌زدايي در خوزستان پرداخته بود، امسال هم به خوزستان مي‌رود تا به بررسي مسئله گرد و غبارهايي بپردازد که مردم اين استان را در تنگنا قرار داده است.
تاريخ: 18/12/1395