خودروسازي ايران در پسابرجام به کجا مي رود؟

خودروسازي ايران در پسابرجام به کجا مي رود؟

ثريا امشب به آسيب شناسي صنعت خودرو مي پردازد، فرمان خودروسازي ايران در دست کيست؟ همراه با ارائه آخرين دستاوردهاي پروژه پلتفرم ملي دانشگاه علم و صنعت
تاريخ: 5/2/1397
كد مطلب: 2624
بازديد: 5340
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل