ميزگرد موافقان و منتقدان محصولات تراريخت

ميزگرد موافقان و منتقدان محصولات تراريخت

در برنامه امشب ثريا نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي مواضع دستگاه‌هاي مربوطه را تشريح خواهند کرد.
تاريخ: 28/7/1395
كد مطلب: 2495
بازديد: 2971

ميزگرد موافقان و منتقدان محصولات تراريخت در ثرياي امشب

برنامه امشب ثريا بصورت ميزگرد و با حضور دکتر علي متولي زاده اردکاني، دکتراي ژنتيک و فوق دکتراي زيست فناوري از آمريکا، دکتر محمدمهدي خورشيدوند، نماينده سازمان بسيج کشاورزي و منابع طبيعي کشور و دکتر اسکندر اميدي نيا، نماينده وزارت بهداشت و عضو کميته تخصصي ايمني_زيستي وزارت بهداشت، دکتر بابک ناخدا، نماينده وزارت جهادکشاورزي و رئيس بخش تحقيقات فيزيولوژي مولکولي پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران به تبيين اهميت امنيت غذايي در استقلال اقتصادي کشور و بررسي فرصت‌ها و تهديدهاي واردات و توليد محصولات تراريخت(محصولات دستکاري ژنتيکي شده) و بررسي ادله موافقان و منتقدان ترويج و توسعه محصولات تراريخت در برنامه ششم توسعه مي‌پردازد.

لازم بذکر است که در برنامه امشب ثريا نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي مواضع دستگاه‌هاي مربوطه را تشريح خواهند کرد.
ثريا در اين برنامه همچنين به بررسي تجربه ساير کشورها در استفاده از محصولات تراريخته و قوانين و محدوديت‌هاي کشورهاي مختلف براي مصرف و توليد محصولات تراريخت مي‌پردازد و مقالات علمي و تخصصي در خصوص برخي مخاطرات مطرح شده در استفاده از برخي محصولات تراريخت و راهکارهاي کنترل و نظارت بر آن را مورد واکاوي قرار مي‌دهد.
در برنامه امشب، ثريا در گزارشي به ميزان آشنايي مردم با محصولات تراريخت پرداخته است.
برنامه ثريا چهارشنبه شب، حدود ساعت 23:20(بعد از سريال شبانه) بر روي آنتن شبکه يک سيما مي‌رود.

ميزگرد موافقان و منتقدان محصولات تراريخت در ثرياي امشب

برنامه امشب ثريا بصورت ميزگرد و با حضور دکتر علي متولي زاده اردکاني، دکتراي ژنتيک و فوق دکتراي زيست فناوري از آمريکا، دکتر محمدمهدي خورشيدوند، نماينده سازمان بسيج کشاورزي و منابع طبيعي کشور و دکتر اسکندر اميدي نيا، نماينده وزارت بهداشت و عضو کميته تخصصي ايمني_زيستي وزارت بهداشت، دکتر بابک ناخدا، نماينده وزارت جهادکشاورزي و رئيس بخش تحقيقات فيزيولوژي مولکولي پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران به تبيين اهميت امنيت غذايي در استقلال اقتصادي کشور و بررسي فرصت‌ها و تهديدهاي واردات و توليد محصولات تراريخت(محصولات دستکاري ژنتيکي شده) و بررسي ادله موافقان و منتقدان ترويج و توسعه محصولات تراريخت در برنامه ششم توسعه مي‌پردازد.

لازم بذکر است که در برنامه امشب ثريا نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي مواضع دستگاه‌هاي مربوطه را تشريح خواهند کرد.
ثريا در اين برنامه همچنين به بررسي تجربه ساير کشورها در استفاده از محصولات تراريخته و قوانين و محدوديت‌هاي کشورهاي مختلف براي مصرف و توليد محصولات تراريخت مي‌پردازد و مقالات علمي و تخصصي در خصوص برخي مخاطرات مطرح شده در استفاده از برخي محصولات تراريخت و راهکارهاي کنترل و نظارت بر آن را مورد واکاوي قرار مي‌دهد.
در برنامه امشب، ثريا در گزارشي به ميزان آشنايي مردم با محصولات تراريخت پرداخته است.
برنامه ثريا چهارشنبه شب، حدود ساعت 23:20(بعد از سريال شبانه) بر روي آنتن شبکه يک سيما مي‌رود.
برچسب ها: تراريخته، امنيت غذايي، ارگانيک، محصولات غذايي، دستکاري ژنتيکي
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل
مشاهده نظرها
مهدي
تاريخ: 7/8/1395 - 5:53
خيلي برنامه جالبي بود ، اساتيد موافق با بحث تراريخت بسيار موفق تر از مخالفان عمل کردند ، کاملا مشخص بود که مستندات اين اساتيد بسيار علمي تر از مواردي بود که اساتيد مخالف بيان ميکردند.