مجلاتي با موضوع هوافضا در كشور

مجلاتي با موضوع هوافضا در كشور

تعدادي از بينندگان عزيز درخواست كرده بودند، در صورت امكان اسامي تعدادي از مجلاتي را كه در حوزه هوافضا چاپ مي شوند، ذكر كنيد. به طور خلاصه در اين صفحه عنوان اين مجلات را براي شما آورده ايم.
تاريخ: 20/12/1390
كد مطلب: 16
بازديد: 8949

   مجلاتي با موضوع هوافضا در كشور

تعدادي از بينندگان عزيز درخواست كرده بودند، در صورت امكان اسامي تعدادي از مجلاتي را كه در حوزه هوافضا چاپ مي شوند، ذكر كنيد. به طور خلاصه در اين صفحه عنوان اين مجلات را براي شما آورده ايم.    

فصلنامه پيك هوافضا
دوره‌ي انتشار: فصلنامه
موضوع: فني مهندسي
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي اميركبير، ‌دانشكده‌ي مهندسي هوافضا

  

 --------------------------------------------------------------------

ماهنامه صنايع هوافضا
دوره‌ي انتشار: ماهنامه
موضوع: علمي، خبري، تحليلي
صاحب امتياز: سازمان صنايع هوافضا
------------------------------------------------------------------

فصلنامه سپهر
دوره‌ي انتشار: فصلنامه
موضوع: مهندسي نقشه برداري، دورسنجي و علوم جغرافيايي
صاحب امتياز: سازمان جغرافيايي

  
 

 ------------------------------------------------------

ماهنامه پهپادها و آينده
دوره‌ي انتشار: ماهنامه
موضوع:پهپاد (پرنده‌هاي هدايت‌پذير از دور)
صاحب امتياز: صنايع هوايي قدس

   
 

-----------------------------------------------------------

 ماهنامه فضا
دوره‌ي انتشار ماهنامه
موضوع: علمي،ترويجي
صاحب امتياز: روابط عمومي سازمان فضايي 
-----------------------------------------------------------------------------

مجله‌ي علمي پژوهشي مكانيك و فضا
رتبه‌ي علمي: علمي - پژوهشي فني مهندسي
دوره‌ي انتشار: فصلنامه
موضوع: علمي و پژوهشي
صاحب امتياز(دانشگاه امام حسين (ع---------------------------------------------------------------------------------------

ماهنامه صنايع هوايي
دوره‌ي انتشار: ماهنامه
زبان: فارسي
صاحب امتياز: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سازمان صنايع هوايي)------------------------------------------------------------------

مجله پرواز
دوره انتشار:  ماهنامه
موضوع:  خلباني ، هواپيما
صاحب امتياز:  علي اكبر كوكب زاده

  

------------------------------------------------------------------

 فصلنامه علوم و فناوري فضايي
رتبه علمي: علمي - پژوهشي
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتياز: انجمن هوافضاي ايران و پژوهشگاه هوافضا


                              

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل