كد: 144
تاريخ: 26/2/1391بازديد: 3211

ثريا اين بار سراغ چادر مشكي مي رود

برنامه ثريا چهارشنبه اين هفته 91/2/27 زواياي مهم ديگري از چالشهاي صنعت نساجي را بررسي مي كند. نساجي مازندران، مستند تكان دهنده هفته گذشته ثريا بود كه با واكنشهاي زيادي روبرو شده بود. در برنامه اين هفته نيز موضوع مهم توليد چادر مشكي در ايران دست مايه مستند سازان اين برنامه شده است تا وضعيت تاسف برانگيز توليد و واردات چادر مشكي در كشور را با توجه به اينكه ايران بزرگترين بازار چادر مشكي در دنيا را دارد به تصوير بكشند.

ابعاد بيشتري از چالشهاي صنعت نساجي

ثريا اين بار سراغ چادر مشكي مي رود

برنامه ثريا چهارشنبه اين هفته  91/2/27 زواياي مهم ديگري از چالشهاي صنعت نساجي را بررسي مي كند.

نساجي مازندران، مستند تكان دهنده هفته گذشته ثريا بود كه با واكنشهاي زيادي روبرو شده بود. در برنامه اين هفته نيز موضوع مهم توليد چادر مشكي در ايران دست مايه مستند سازان اين برنامه شده است تا وضعيت تاسف برانگيز توليد و واردات چادر مشكي در كشور را با توجه به اينكه ايران بزرگترين بازار چادر مشكي در دنيا را دارد به تصوير بكشند.

همچنين در اين برنامه در ادامه بررسي مشكلات برخي كارخانجات بزرگ نساجي كشور در گزارشي به يكي از اين كارخانه جات مهم در قزوين پرداخته خواهد شد.

 

 

در برنامه اين هفته ابعاد ديگري از قاچاق پوشاك و پارچه كه در قسمت گذشته به آن پرداخته شده بود باز خواهد شد

گزارشي از توليد موفق الياف نانويي در نساجي، تريبون دانشجويي از دانشجويان دانشكده طراحي پارچه و لباس يكي از دانشگاههاي تهران و گزارشي از نام نما يا برندهاي توليد چادر نيز قرار است اين هفته از برنامه ثريا پخش گردد.

 

 

انيميشن روزي روزگاري نساجي از سري انيميشن هاي طنز و جذاب ثريا نيز در برنامه اين هفته پخش خواهد.

در اين برنامه عباس نخعي از مديران ستاد مبارزه با قاچاق كالا  و مهدي اسلام پناه، مدير كل دفتر نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در برنامه پاسخگوي سوالات مطرح حوزه نساجي كشور خواهند بود.همچنين آيت الله سيد احمد خاتمي ، امام جمعه تهران و عضو هيات رييسه خبرگان رهبري  نيز به صورت تلفني در خصوص برخي موضوعات برنامه مسائلي را بيان خواهند كرد.