اخبار

فرمان خودورسازي در پسابرجام در دست کيست؟ اشتغال‌زايي براي فرانسوي‌ها و چيني‌ها يا جوانان ايراني؟! برنامه ثريا در اين برنامه با حضور مهندس علي حسن زاده، مدير مرکز مطالعات سياستگذاري صنعتي دانشگاه اميرکبير و کارشناس ارشد صنعت خودرو ضرروت توجه به افزايش استفاده از توانمندي‌هاي بومي در اين صنعت را مورد واکاوي قرار خواهد داد.
تاريخ: 16/01/1396
درحاليکه سال گذشته برنامه ثريا در آستانه چهارسالگي‌اش به محروميت‌زدايي در خوزستان پرداخته بود، امسال هم به خوزستان مي‌رود تا به بررسي مسئله گرد و غبارهايي بپردازد که مردم اين استان را در تنگنا قرار داده است.
تاريخ: 18/12/1395
رنامه ثريا پس از دو ماه تعطيلي و حاشيه هاي متعددي که در خصوص چرايي توقف اين برنامه چالشي و جريان ساز به وجود آمد، سرانجام فردا شب به آنتن شبکه يک سيما باز مي گردد.
تاريخ: 04/12/1395
ثريا در آستانه فرارسيدن 9 دي و شروع جشنواره عمار از بين هزاران آثار رسيده به جشنواره نمونه‌هايي از آثار بکر و بديع را انتخاب کرده است تا مخاطبان با پيش زمينه مناسب فکري به اين جشنواره برسند.
تاريخ: 01/10/1395
برنامه امشب ثريا با حضور دکتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عدالت در نظام سلامت و نقد و بررسي طرح تحول نظام سلامت مي‌پردازد.
تاريخ: 24/09/1395