اخبار

آمريکا با استراتژي برش‌هاي کالباس حقوق ايران را در برجام پايمال مي‌کند.برنامه هفته اخير ثريا با موضوع بررسي بدعهدي هاي آمريکا و راهکارهاي مقابله با تحريم ها و کاهش نقش دلار در اقتصاد ايران روي آنتن شبکه اول سيما رفت. دکتر بيژن پيروز، استاد دانشگاه تهران و تحليلگر روابط بين الملل و همچنين دکتر محسن کريمي، پژوهشگر حوزه بانکي و تحريم، ميهمانان برنامه ثريا بودند.
تاريخ: 16/08/1396
دولت يازدهم از مسکن غافل بود/ تعداد مستاجران بيشتر شده است/ 40درصد مردم کشورمان اجاره نشين هستند/70 درصد از واحدهاي مسکوني ما کمتر از 100 متر است؛چند درصد از مسئولين ما در واحدهاي کمتر از 100 متر زندگي مي‌کنند؟
تاريخ: 28/07/1396
مهندس سيد عباس حسيني مجد، پژوهشگر صنعت موتورسيکلت و همچنين مهندس جليل مجاهد، رئيس هيئت مديره انجمن موتور سيکلت ايران ميهمانان برنامه ثريا بودند.
تاريخ: 25/07/1396
سراج؛ سريعترين قايق نظامي جهان و کابوس آمريکا در خليج فارس/ موشک‌هاي مشهور شهاب بازنشسته شدند
تاريخ: 25/07/1396
شهيدي که در هفته اخير ابعاد شجاعت و ايثارش در ميدان جهاد عليه تکفيري ها تا آسمان ها رفته است؛ ابعاد فعاليتهاي فرهنگي و جهادي اش هنوز ناگفته هاي فراواني دارد و امشب روايت مجاهدت هاي فرهنگي اش و عشق بي حد او به محرومين و مستضعفين تا ثريا خواهد رفت.
تاريخ: 25/05/1396