فیلم برنامه

دانلود کامل برنامه ثريا که چندي پيش با موضوع درس هاي برجام براي آينده ايران و بررسي تحريم هاي جديد و نقض عهدهاي آمريکا پس از برجام با حضور دکتر فواد ايزدي استاد دانشگاه و سيدمصطفي خوش چشم پژوهشگر حوزه بين الملل به روي آنتن شبکه اول سيما رفت.
تاريخ: 26/06/1396
ثريا با نقد و بررسي قراردادهاي جديد خودروسازان داخلي به اين مسئله پرداخت که صنعت خودروسازي کشورمان تا چه حد توانسته است ظرفيت داخلي سازي و اشتغال را افزايش بدهد.
تاريخ: 19/01/1396
برنامه ثريا با حضور دکتر حجت ميان آبادي، استاد دانشگاه و متخصص ژئوپليتيک آب و دکتر مهدي فلاح، پژوهشگر جوان کشاورزي و کنترل ريزگردها به مشکلات و مسائل خوزستان پرداخت.
تاريخ: 21/12/1395
برنامه ثريا پس از دو ماه تعطيلي و حاشيه هاي متعددي که در خصوص چرايي توقف اين برنامه چالشي و جريان ساز به وجود آمد، روي آنتن رفت.
تاريخ: 05/12/1395