مستند اينجا هر شب عده اي مي ميرند

در برنامه جنبش دانشجويي ثريا پخش شد

مستند اينجا هر شب عده اي مي ميرند

در برنامه جنبش دانشجويي ثريا بخش هايي از مستند "اينجا هر شب عده اي مي ميرند" و اقدامات دانشجويان براي حل معضل کارتن خوابي به روي آنتن رفت.
تاريخ: 24/4/1393
كد مطلب: 765
بازديد: 3816
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل