كد: 74
تاريخ: 31/1/1391بازديد: 7624

مستند « اميد دوباره » پخش شد

اين مستند به يکي از دستاوردهاي مهم صنعت تجهيزات پزشکي کشور در توليد سامانه اي پيشرفته براي کمک به جراحي هاي دشوار مي پردازد. در اين مستند فردي را خواهيد ديد که با کمک اين سامانه پيشرفته جراحي شده است. هم چنين صحبتهاي پزشکاني نيز که اين دستگاه کمک زيادي به آنها کرده شنيدني است. براي تماشاي اين مستند اين صفحه را ببينيد ...

در برنامه  تجهيزات پزشکي ثريا

مستند « اميد دوباره »  پخش شد

اين مستند به يکي از دستاوردهاي مهم صنعت تجهيزات پزشکي کشور در توليد سامانه اي پيشرفته براي کمک به جراحي هاي دشوار مي پردازد. در اين مستند فردي را خواهيد ديد که با کمک اين سامانه پيشرفته جراحي شده است. هم چنين صحبتهاي پزشکاني نيز که اين دستگاه کمک زيادي به آنها کرده  شنيدني است.

 

براي دانلود اين مستند اينجا کليک کنيد ...