مستند جذاب بمب اتم و آزمايشات هسته اي

در برنامه هسته اي ثريا پخش شد

مستند جذاب بمب اتم و آزمايشات هسته اي

در اين مستند به بحث آزمايشات هسته اي براي رسيدن به بمب اتم در کشورهاي مختلف پرداخته است.
تاريخ: 20/10/1392
كد مطلب: 612
بازديد: 8562

در اين مستند به بحث آزمايشات هسته اي براي رسيدن به بمب اتم در کشورهاي مختلف پرداخته است.

 

 

دريافت مستند

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل