كد: 55
تاريخ: 19/1/1391بازديد: 11815

مستند مذاکرات هسته اي سعدآباد و اعتراضات جنبش دانشجويي

در اين مستند با گذري بر تاريخچه مذاکرات هسته اي در سال 1382،به نقش دانشجويان در جريان مذاكرات هسته اي كشورمان با سه كشور اروپايي بر سر تعليق فعاليتهاي هسته اي كشورمان پرداخته شده است. براي ديدن اين كليپ اين صفحه را ببينيد ....

براي اولين بار پخش شد

 « مستند مذاكرات هسته اي سعدآباد و اعتراضات جنبش دانشجويي »

در ويژه برنامه هسته اي ثريا مستندي از تاريخچه مذاکرات هسته اي کشور در سال 1382 و نقش مهم دانشجويان در حفظ و صيانت از اقتدار و استقلال کشورمان براي اولين بار در اين برنامه به نمايش درآمد.  دانشجويان با تجمع و تحصن در مقابل كاخ سعدآباد در حين برگزاري مذاكرات هسته اي كشورمان با سه كشور اروپايي سعي کردند تا مسئولان مذاکره کننده وقت را متوجه تصميمات اشتباهشان بکنند. در اين مستند محسن حاجکرمي به سراغ دانشجوياني رفته که در آن تجمع نقش پررنگي  داشتند و اکنون مدارج عالي تحصيلي را پشت سر گذاشته اند خاطرات خود را از آن روزها با بياني شيرين توضيح مي دهند. 

براي دانلود اين مستند اينجا كليك كنيد ....