كد: 506
تاريخ: 7/7/1392بازديد: 4185

مستند خيبر

نحوه ي ساخت پل خيبر ؛ ازاختراعات فوق العاده رزمندگان

   


           

               
               
           

       

      

 

مي توانيد قسمت اول اين مستند را از اينجا دانلوود کنيد

دانلودد قسمت دوم

دانلوود قسمت سوم