كد: 44
تاريخ: 27/12/1390بازديد: 14817

مستند عبور از كوهستان

در اين گزارش مهديار حقي به ديار لرستان رفته و از آزادراه خرم آباد-زال گزارشي جالب تهيه كرده است. وي با سر زدن به راه هاي دسترسي كه براي اين جاده احداث شده به ديدار عشايري مي رود كه احداث اين راه برايشان نعمتي بزرگ بوده است. براي ديدن اين مستند اين صفحه را ببينيد ...

 

عبور از كوهستان

در اين گزارش مهديار حقي به ديار لرستان رفته و از آزادراه خرم آباد-زال گزارشي جالب تهيه كرده است. وي با سر زدن به راه هاي دسترسي كه براي اين جاده احداث شده به ديدار عشايري مي رود كه احداث اين راه برايشان نعمتي بزرگ بوده است.

Down Link : http://www.sorayatv.ir/content/documentry/44/Khorram Abad.flv