مستند عبور از كوهستان

آزادراه خرم اباد - زال

مستند عبور از كوهستان

در اين گزارش مهديار حقي به ديار لرستان رفته و از آزادراه خرم آباد-زال گزارشي جالب تهيه كرده است. وي با سر زدن به راه هاي دسترسي كه براي اين جاده احداث شده به ديدار عشايري مي رود كه احداث اين راه برايشان نعمتي بزرگ بوده است. براي ديدن اين مستند اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 27/12/1390
كد مطلب: 44
بازديد: 15863

 

عبور از كوهستان

در اين گزارش مهديار حقي به ديار لرستان رفته و از آزادراه خرم آباد-زال گزارشي جالب تهيه كرده است. وي با سر زدن به راه هاي دسترسي كه براي اين جاده احداث شده به ديدار عشايري مي رود كه احداث اين راه برايشان نعمتي بزرگ بوده است.

Down Link : http://www.sorayatv.ir/content/documentry/44/Khorram Abad.flv

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل