كد: 41
تاريخ: 27/12/1390بازديد: 9164

گزارش : مردم درباره آسفالت خيابان ها چه مي گويند ؟

در اين گزارش، گزارشگر ما به ميان رانندگان جاده و خيابان و مردم رفته است و با آنها به گفتگو پرداخته است. سخنان يك تعميركار جلوبندي ماشين نيز شنيدني است كه از رونق شغلي خود مي گويد : الحمدلله با وضعيت خيابانها خوب است. براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
مردم درباره آسفالت خيابان ها چه مي گويند

در اين گزارش، گزارشگر ما به ميان رانندگان جاده و خيابان و مردم رفته است و با آنها به گفتگو پرداخته است. سخنان يك تعميركار جلوبندي ماشين نيز شنيدني است كه از رونق شغلي خود مي گويد : الحمدلله با وضعيت خيابانها خوب است . براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...

Download Link : http://www.sorayatv.ir/content/documentry/41/Gozaresh Mardomi Asphalt.flv