گزارش : مردم درباره آسفالت خيابان ها چه مي گويند ؟

در برنامه اين هفته پخش شد

گزارش : مردم درباره آسفالت خيابان ها چه مي گويند ؟

در اين گزارش، گزارشگر ما به ميان رانندگان جاده و خيابان و مردم رفته است و با آنها به گفتگو پرداخته است. سخنان يك تعميركار جلوبندي ماشين نيز شنيدني است كه از رونق شغلي خود مي گويد : الحمدلله با وضعيت خيابانها خوب است. براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 27/12/1390
كد مطلب: 41
بازديد: 9166
مردم درباره آسفالت خيابان ها چه مي گويند

در اين گزارش، گزارشگر ما به ميان رانندگان جاده و خيابان و مردم رفته است و با آنها به گفتگو پرداخته است. سخنان يك تعميركار جلوبندي ماشين نيز شنيدني است كه از رونق شغلي خود مي گويد : الحمدلله با وضعيت خيابانها خوب است . براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...

Download Link : http://www.sorayatv.ir/content/documentry/41/Gozaresh Mardomi Asphalt.flv

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل