كد: 40
تاريخ: 27/12/1390بازديد: 11023

مستند جاده قسمت 1

در اين مستند جناب آقاي مهندس شمس الكتابي يكي از اهل فن حوزه آسفالت با زباني شيرين، به شرح تجارب، خاطرات و نمونه هاي موفق راهسازي كشور مي پردازد. براي ديدن قسمت اول اين مستند اين صفحه را ببينيد ...
روياي آسفالت 

در اين مستند جناب آقاي مهندس شمس الكتابي يكي از اهل فن حوزه آسفالت با زباني شيرين، به شرح تجارب، خاطرات و نمونه هاي موفق راهسازي كشور مي پردازد. وي به همراه تيم مستندساز ما به اصفهان مي رود و در كنار جاده اصفهان - ذوب آهن از خاطرات خود در ساخت اين جاده مي گويد. براي ديدن قسمت اول اين مستند اين صفحه را ببينيد ...

Download Link : http://www.sorayatv.ir/content/documentry/40/Jade Part 1.flv