كد: 346
تاريخ: 23/9/1391بازديد: 3488

مستند « چشم ها » از يک نخبه واقعي

در اين برنامه همچنين مستندي از يک نخبه واقعي دکتر جديدي اولين پيوند دهنده قرنيه توسط سلول هاي بنيادي در جهان پخش شد. براي تماشاي اين مستند اين صفحه را ببينيد ...

در برنامه ثريا اين هفته پخش شد

مستندي از يک نخبه واقعي

در اين برنامه همچنين مستندي از يک نخبه واقعي دکتر جديدي اولين پيوند دهنده قرنيه توسط سلول هاي بنيادي در جهان پخش شد. براي تماشاي اين مستند اين صفحه را ببينيد ...

براي دانلود مستند اينجا را کليک کنيد