كد: 326
تاريخ: 9/9/1391بازديد: 6191

مستند ناوخدا ؛ قسمت اول

يك روز با ناوخدا از ديگر قسمت هاي سفر برنامه ثريا است كه در آن همراه با ناوخداي جماران سفري يك روزه به اين ناوشكن داشته اند

در ويژه برنامه ثريا پخش شد

مستند « ناوخدا »

يك روز با ناوخدا از ديگر قسمت هاي سفر برنامه ثريا است كه در آن همراه با ناوخداي جماران سفري يك روزه به اين ناوشكن داشته اند و درآن با زير و بم هاي زندگي در اين شهر شناور و چگونگي استفاده از اين ناوشكن استراتژيك ايراني پرده برمي دارد. از ناوخدا پرسيده مي شود که وقتي به آب هاي آزاد دنيا و همچنين خليج عدن مي رويد چه چيزي از ايران به عنوان نشانه با خود مي بريد،  ناوخدا مي گويد: « جماران قطعه اي از خاک ايران است».

براي دانلود قسمت اول اين مستند اينجا کليک کنيد ...