كد: 2698
تاريخ: 27/2/1398بازديد: 4056

از لينگراد تا پترزبورگ

قسمت هفتم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2،روايتي جذاب از شهر سنت پترزبورگ و گفتگو با روس هايي که ايران را دوست دارند

 مستند از لينگراد تا پترزبورگ؛ قسمت هفتم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2،روايتي جذاب از شهر سنت پترزبورگ و  گفتگو با روس هايي که ايران را دوست دارند

 

از اينجا دانلود کنيد