كد: 2696
تاريخ: 27/2/1398بازديد: 2880

مستند مهار بحران در پترزبورگ

قسمت ششم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مروري بر تجربه مديريت بحران در روسيه

مستند مهار بحران در پترزبورگ؛ قسمت ششم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مروري بر تجربه مديريت بحران در روسيه

 

از اينجا دانلود کنيد