مستند مهار بحران در پترزبورگ

مستند مهار بحران در پترزبورگ

قسمت ششم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مروري بر تجربه مديريت بحران در روسيه
تاريخ: 27/2/1398
كد مطلب: 2696
بازديد: 3884

مستند مهار بحران در پترزبورگ؛ قسمت ششم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مروري بر تجربه مديريت بحران در روسيه

 

از اينجا دانلود کنيد

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل