كد: 2695
تاريخ: 27/2/1398بازديد: 3048

مستند اوفا غريبه اي آشنا

قسمت پنجم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايتي جذاب از شهر اوفا پايتخت جمهوري باشقيرستان روسيه

مستند اوفا غريبه اي آشنا قسمت پنجم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايتي جذاب از شهر اوفا پايتخت جمهوري باشقيرستان روسيه 

از اينجا دانلود کنيد