مستند در مسير کازان

مستند در مسير کازان

قسمت چهارم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايت ثريا از ويژگي هاي نظام سلامت روسيه و تفاوت آن با ايران
تاريخ: 27/2/1398
كد مطلب: 2694
بازديد: 3090

 در مسير کازان؛ قسمت چهارم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايت  ثريا از ويژگي هاي  نظام سلامت روسيه و تفاوت آن با ايران

از اينجا دانلود کنيد

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل