مستند « يک استاد » درباره دکتر ازهري

در برنامه ثريا پخش شد

مستند « يک استاد » درباره دکتر ازهري

علي شفيعي به همراه تيمش براي ساخت مستند استاد به اصفهان رفتند. جايي که دکتر ازهري استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اصفهان حضور داشت. دکتر ازهري در اين مستند به سوالات مطرح درباره يک استاد نمونه و انتظارات از يک استاد دانشگاه پاسخ مي دهند. سپس به باغ پرندگان اصفهان مي روند و درباره ساخت اين سازه توضيحاتي مي دهند.
تاريخ: 21/3/1391
كد مطلب: 195
بازديد: 9801

در برنامه ثريا پخش شد

مستند « يک استاد » درباره دکتر ازهري

علي شفيعي به همراه تيمش براي ساخت مستند استاد به اصفهان رفتند. جايي که دکتر ازهري استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اصفهان حضور داشت. دکتر ازهري در اين مستند به سوالات مطرح درباره يک استاد نمونه و انتظارات از يک استاد دانشگاه پاسخ مي دهند. سپس به باغ پرندگان اصفهان مي روند و درباره ساخت اين سازه توضيحاتي مي دهند.

براي دانلود  اين مستند اينجا کليک کنيد ....

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل