كد: 182
تاريخ: 10/3/1391بازديد: 8954

مستند « نور علم » در برنامه اساتيد ثريا، قسمت اول

دکتر بنيسي استاد رشته معدن دانشگاه باهنر کرمان. اگر بخواهيم يک استاد تمام قد را که در زمينه هاي مختلف سرآمد است نام ببريم، مي توانيم از ايشان ياد کنيم. ارتباط مناسب با دانشجويان، فهم صنعت و نياز محور بودن دروس و روش جذاب تدريس از ويژگي هاي ايشان است. براي تماشاي قسمت اول اين مستند اين صفحه را ببينيد ...

در برنامه  ثريا پخش شد؛

مستند « نور علم » در برنامه اساتيد ثريا، قسمت اول

دکتر بنيسي استاد رشته معدن دانشگاه باهنر کرمان. اگر بخواهيم يک استاد تمام قد را که در زمينه هاي مختلف سرآمد است نام ببريم، مي توانيم از ايشان ياد کنيم. ارتباط مناسب با دانشجويان، فهم صنعت و نياز محور بودن دروس و روش جذاب تدريس از ويژگي هاي ايشان است.

 

براي دانلود قسمت اول اين مستند اينجا کليک کنيد ...