كد: 181
تاريخ: 10/3/1391بازديد: 8500

مستند « نور علم » در برنامه اساتيد ثريا، قسمت دوم

دکتر بنيسي استاد رشته معدن دانشگاه باهنر کرمان. اگر بخواهيم يک استاد تمام قد را که در زمينه هاي مختلف سرآمد است نام ببريم، مي توانيم از ايشان ياد کنيم. ارتباط مناسب با دانشجويان، فهم صنعت و نياز محور بودن دروس و روش جذاب تدريس از ويژگي هاي ايشان است.

در برنامه  ثريا پخش شد؛

مستند « نور علم » در برنامه اساتيد ثريا، قسمت دوم

دکتر بنيسي استاد رشته معدن دانشگاه باهنر کرمان. اگر بخواهيم يک استاد تمام قد را که در زمينه هاي مختلف سرآمد است نام ببريم، مي توانيم از ايشان ياد کنيم. ارتباط مناسب با دانشجويان، فهم صنعت و نياز محور بودن دروس و روش جذاب تدريس از ويژگي هاي ايشان است.

براي دانلود قسمت دوم اين مستند اينجا کليک کنيد ...