كد: 157
تاريخ: 27/2/1391بازديد: 9482

مستند « ايراني نداريم » قسمت اول

در اين مستند « محمد ساسان » در جستجوي چادر مشکي ساخت ايران منزل به منزل پيش مي رود و بازار تهران را درمي نوردد. مي گردد و از دانشگاه و بازار درباره چادر مشکي ايراني مي پرسد . به سراغ مردم کربلا و نجف مي رود تا از اوضاع بازار چادر مشکي و چهل دزد بغداد بپرسد. براي تماشاي اين مستند اين صفحه را ببينيد ...

در برنامه ثريا با موضوع نساجي پخش شد

مستند « ايراني نداريم » قسمت اول

در برنامه اين هفته ثريا با موضوع نساجي و بررسي مسائل پيرامون توليد چادر مشکي مستند « ايراني نداريم » پخش شد. در اين مستند « محمد ساسان » در جستجوي چادر مشکي ساخت ايران منزل به منزل پيش مي رود و بازار تهران را درمي نوردد. مي گردد و از دانشگاه و بازار درباره چادر مشکي ايراني مي پرسد . براي ديدن نتيجه جستجوهاي وي اين مستند را ببينيد ...

 

براي دانلود قسمت اول اين مستند اينجا کليک کنيد ....