در شرايط تحريم گلوگاه هاي اقتصادي کشور در دست چه کساني است؟

گزيده چالشي گفت و گوي دومين برنامه بانک

در شرايط تحريم گلوگاه هاي اقتصادي کشور در دست چه کساني است؟

آنچه در زير مي بينيد گزيده 30 دقيقه اي دومين برنامه بانکي ثرياست که با محوريت نقد نظام بانکداري در کشور با حضور دکتر صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، و دکتر تهراني فر معاون نظارت بانک مرکزي برگزار شد و در ان افشاگري هاي بيسابقه اي از گلوگاه هاي اقتصادي کشور صورت گرفت.
تاريخ: 29/10/1392
كد مطلب: 662
بازديد: 4058

آنچه در زير مي بينيد گزيده 30 دقيقه اي دومين برنامه بانکي ثرياست که با محوريت نقد نظام بانکداري در کشور با حضور دکتر صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، و دکتر تهراني فر معاون نظارت بانک مرکزي برگزار شد و در آن افشاگري هاي بيسابقه اي از گلوگاه هاي اقتصادي کشور صورت گرفت.

 

دانلود ويديوي کامل

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل