شاه ميرزايي، عضو شوراي عالي فضاي مجازي : پروژه هاي شفافيت اطلاعات نيازمند تمرکز است/ مديران ازنگاه جزيره اي پرهيز کنند

در برنامه اين هفته ثريا مطرح شد

شاه ميرزايي، عضو شوراي عالي فضاي مجازي : پروژه هاي شفافيت اطلاعات نيازمند تمرکز است/ مديران ازنگاه جزيره اي پرهيز کنند

46 امين برنامه ثريا به موضوع شفافيت اطلاعات اختصاص داشت. مهمانان اين برنامه دکتر عليرضا شاه ميرزايي عضو شوراي عالي فضاي مجازي و مهندس محمد جلال مشاور قائم مقام وزير صنعت و معدن و تجارت بودند که به بررسي چالش هاي شفافيت اطلاعات در کشور پرداخت.
تاريخ: 5/3/1392
كد مطلب: 487
بازديد: 6250


در برنامه اين هفته ثريا مطرح شد

شاه ميرزايي، عضو شوراي عالي فضاي مجازي: پروژه هاي شفافيت اطلاعات نيازمند تمرکز است/ مديران ازنگاه جزيره اي پرهيز کنند

جلال، مشاور قائم مقام وزير صنعت و معدن و تجارت: اگر زيرساخت هاي شفافيت اطلاعات فراهم شود به راحتي مي توان سياست ها را اعمال  و از فساد جلوگيري کرد.

 

46 امين برنامه ثريا به موضوع شفافيت اطلاعات اختصاص داشت. مهمانان اين برنامه دکتر عليرضا شاه ميرزايي عضو شوراي عالي فضاي مجازي و مهندس محمد جلال مشاور قائم مقام وزير صنعت و معدن و تجارت بودند که به بررسي چالش هاي شفافيت اطلاعات در کشور پرداخت.

دکتر عليرضا شاه ميرزايي عضو شوراي عالي فضاي مجازي در مورد وضعيت شفافيت اطلاعات در کشور اظهار داشت: اگر شفافيت اطلاعاتي را با کمي تسامح با شاخص هاي دولت الکترونيک مساوي بگيريم از اين نظر رتبه کشورمان  در جهان در حدود 100 است.  اين نشان مي دهد که جايگاه خوبي در اين حوزه نداريم. همچنين اگر  علاوه بر اين شاخص ها نگاهي به  وضعيت سازمانهاي کشور بيندازيم خيلي روشن است.

وي ادامه داد: بخشي از اين مفاسد موجود در کشور ناشي از نبود اين سامانه هاست.

شاه ميرزايي افزود:  البته شفافيت اطلاعات تنها در حوزه مفاسد اقتصادي نيست و مسئله خيلي گسترده تر است و بايد تاکيد کرد که  اگر اين اطلاعات را نداشته باشيم نمي توانيم برنامه ريزي کنيم

مهندس محمد جلال مشاور قائم مقام وزير صنعت و معدن و تجارت نيز در مورد اهميت شفافيت اطلاعات براي اداره کشور تاکيد کرد:شفافيت يکي از زيربنايي ترين اقدامات در کشور براي انجام هر نوع سياست يا برنامه ريز براي اصلاح،پيشرفت و اجراي عدالت است حکايت شفافيت مانند اتاق تاريکي است که صاحب ان اولين کاري که بايد کند روشن کردن چراغ است

وي ادامه داد: نامعادله اي وجود دارد که تمامي فعالان اقتصادي اين نامعادله را چک مي کند اين نامعادله به اين صورت است که مقدار هزينه انجام جرم يا تخلف ضربدر احتمال کشف تخلف از منافع انجام تخلف ضربدر احتمال فرار از کشف تخلف اگر بيشتر باشد فعال اقتصادي ما در فضايي قرار مي گيرد که قطعا ترجيح مي دهد که قانون را رعايت کند

اين کارشناس شفافيت اطلاعات در ادامه در مورد سناريوهاي موجود براي شفافيت اطلاعات و جلوگيري از فساد افزود: سه سناريو براي شفافيت اطلاعات وجود دارد .اولين سناريو بازدارنگي مجازات هاست در تخلفاتي که کشف انها سخت است مانند کشف مواد مخدر از اين روش انتخاب مي شود

وي ادامه داد: سناريو دوم کشف تخلف با استفاده از شفافيت اطلاعات و فناوري است مانند طرح ترافيک که در کشور اجرا مي شود به اين صورت که طرح ترافيک در اين طرح جريمه مشخصي دارد اخيرا دوربين هايي مستقر شده وکليه پلاک ها رصد شده و چک مي شود و خود اين موضوع احتمال کشف را بالا برده و با احتمال 99 درصد کسي وارد طرح نمي شود.

 

جلال افزود:  سناريو سوم استفاده از قاعده خودکنترلي است که افراد در شرايطي قرار گيرند که خود را کنترل کنند

عليرضا شاه ميرزايي عضو شوراي عالي فضاي مجازي نيز در باب ضرورت توجه مردم به برنامه هاي نامزدهاي رياست جمهوري در مورد شفافيت اطلاعات اظهار داشت: بايد برنامه هاي  نامزدهاي رياست جمهوري را بررسي کنيم که در دولت هاي اينده ديگر اتفاقات نامناسب گذشته تکرار نشود. در برنامه هاي نامزدها اگر دقت شود احتمالا همه اشاره به موضوع  شفافيت دارند اما بايد ديد آيا اين موضوع را در کنار موضوعات ديگر مطرح مي کنند ويا  اعتقاد دارند ما در اين موضوع در بحران هستيم؟

وي ادامه داد : مورد ديگر اينکه  کانديداهاي محرتم براي پياده سازي اين شفافيت چه بايد کرد نيز برنامه داشته باشند؟

وي در آسيب شناسي عملکرد دستگاه هاي کشور در حوزه شفافيت اطلاعات افزود: يکي از مسائل کليدي که بايد دستگاه ها رعايت کنند اين است دستگاه ها از نگاه بخشي بردارند و نبايد مديران بخشي  اجازه داشته باشند در اين حوزه تصميم گيري کنند زيرا فناوري اطلاعات يک کل است و اطلاعات بايد گردش داشته باشد و اگر ساکن باشد فايده اي  ندارد. اکثر مديران فکر ميکنند بايد خودشان در اين مورد تصميم بگيرند در حالي که اينگونه نيست. در همين جاست که بايد رئيس جمهور خودش وارد شود و اجازه رفتار سليقه اي و قبيله اي ندهد

محمد جلال در مورد جريان هاي اطلاعاتي که درکشور بايد رصد شود اظهار داشت: سه جريان اصلي داريم  که بايد رصد شود. اولين آنها ، جريان اسناد و رويه ها است

وي ادامه داد: جريان دوم جريان کالا و اموال غير منقول است و جريان سوم جريان پول و تضامين و ... است که هر سه اين جريان بايد شکل بگيرند و با هم نيز در ارتباط هستند و بايد در تناظر باشند مثالي براي تناظر اين است

محمد جلال مشاور قائم مقام وزير صنعت و معدن و تجارت در ادامه در باب رصد جريان کالا در کشور اشاره کرد: يکي از مصاديق فساد در کشور در جريان کالا رخ مي دهد که همان قاچاق و  فروش کالاي غير مجاز است که برخي از آمار ها نشان از وضعيت بد کشور در اين حوزه حکايت دارد. به عنوان مثال از 60 ميلارد واردات سيگار به کشو ر24 ميليارد دلار آن قاچاق بوده است و يا اينکه 80 تا 90 درصد لوزم آرايشي کشور قاچاق و تقلبي است. همچنين در بازه 20 ساله حجم تبادل کالاي قاچاق و غير مجاز  از 5 ميليارد به 500 ميليارد رسيده که 100 برابر شده است.

وي در مورد روش هاي مقابله با قاچاق اشاره کرد: براي مقابله با قاچاق سناريو مبارزه در مبادي کشور را داشتيم در مقابل سناريويي داشنتيم که مقابله در مقصد اگر ميسر شود مي توان پيشرفت خوبي داشت

جلال در مورد لوازم انجام رصد کالا در مقصد اظهار داشت: لازمه اين کار اين است که يک نظام تک شماري براي کالاها ايجاد شود و هر کالا شناسنامه دار شود و اين شناسنامه قابل استعلام باشد و حتي مکان فروش نيز اطلاعاتش برگردد.

ما اين موضوع را قبلا تجربه کرده ايم مانند خودرو ويا خانه که داراي پلاک و يا سند ثبتي هستند و يا نامه ها در ادارات کدهاي يکتا مي گيرند که قابل رهيگيري باشند

عليرضا شاه ميرزايي عضو شوراي عالي فضاي مجازي در نقد طرح شبنم که با هدف مبارزه با قاچاق از سوي وزارت بازرگاني ايجاد شده است گفت: وزارت بازرگاني نسبت به ساير وزارت خانه ها خوب کار مي کند ولي اين پروژه شبنم داراي  اشکالات زيادي است و فناوري را نتخاب کرديم که داراي اشکالات فراواني دارد زيرا علامتي انتخاب شده است که قابل کپي است

وي ادامه داد: ديگر اينکه گفته مي شود که بايد بعدا کارهايي انجام شود که طرح تکميل شود اين يعني اينکه اصلا کار انجام نشده است.

شاه ميرزايي افزود: اين کار ناشي از آن است که اصل پروژه بر اساس تصميم بخشي بوده و يک مديري در وزارت بازرگاني که دلسوز بود با تصميم خودش اين کار را انجام ندهد ولي مديران ديگر دستگاه ها کار خودشان را انجام ندادند و کار نيمه کاره شده است و اگر زنجيره کامل نشود اين پروژه به هدف خودش نرسيده است اگر  حلقه اين پروژه ها را نبنديم مردم نتايح انرا احساس نکرده و مشارکت نمي کنند

شاه ميرزايي در تشريح پروژه هاي موفقي که صورت گرفته نيز افزود» پروژه هاي موفق نيز داشته ايم مانند کارت سوخت که باعث شده مردم ديگر در حوزه سوخت مشکل نداشته باشند و يا خدمات الکترونيک بانکي که ارائه مي شود مانند طرح شاپرک که مي توانند از هر بانکي به  بانک ديگر پول جابه جا کنند.

جلال در تشريح فرآيند اجرايي طرح شبنم اظهار داشت: شبنم اصطلاحا شبکه بازرسي و نظارت مردمي است و يک نظام انگيزشي در خود دارد که اگر کسي کالاي تقلبي را گزارش کرد جايزه دريافت کند ولي اين کار هنوز شروع نشده است. اگر بحث شناسه گذاري به ميزان مشخصي برسد و همچنين رصد نيز اتفاق بيفتد و معاملات نيز ثبت شود مي توان باقي مراحل را نيز انجام داد الان بخش زيادي از هزنيه هاي دريافت شده هزينه کارمي شود وهنوز بحث جايزه راه نيفتاده است.

شاه ميرزايي در مورد الزامات تعريف و طراحي پروژه هاي فناوري اطلاعات در کشور تاکيد کرد: در پروژه هاي فناوري اطلاعات مراحل تحليل نياز و طراحي مهم است. بايد پروژهرطوري طراحي شود که مجري کار وقتي سود ببرد که کار تمام و کامل انجام شده باشد نه اينکه همان ابتدا بتواند کد فروشي کند و سود ببرد.

وي ادامه داد: الان در بودجه کشور براي انواع کارت هوشمند بودجه ديده شده است. کارت پايان خدمت و يا کارت ملي و ... برخي از آنها هستند  ولي هر کدام تنها يک کار مي کنند و مشخص نيست  که هوشمندي آنها کجاست و سيستم خواننده اين کارت ها مشخص نيست؟!

وي افزود: از سوي ديگر  براي مردم نفع اين کار مشخص نمي شود و لذا از ان استقبالي نمي شود

محمد جلال کارشناس سامانه هاي شفافيت اطلاعات با نقل حديثي با اين مضمون از حضرت علي عليه السلام که مي فرمايند:" فرد درستکار را با تنبيه فرد خطا کار تشويق کن" به مفهوم رتبه بندي اعتباري اشاره کرده و گفت:  مفهوم رتبه بندي همان مفهوم آبروست که آنرا براي اقتصاد و اجتماع نهاديه مي کند و گذشته فرد را مبناي رفتار و فعاليت هاي آينده فرد قرار مي دهد. آبرو به صورتي است که ذره ذره جمع مي شود ولي يک باره از دست مي رود.

وي ادامه داد: افراد تعهدات مختلفي دارند مانند تسهيلات و يا پرداخت قبوض، ماليات و جريمه ها و ... اين پايبندي به تعهدات و رتبه بندي باعث مي شود که افراد ديگر خودشان را کنترل کنند و رفتار آنها تغيير کنند.

وي در تشريح دستاوردهاي موفق رتبه بندي اعتباري در دنيا افزود: نظام رتبه بندي در طي 30 سال گذشته دو دهک ضعيف تر جامعه در امريکا به وام هاي رهني 70 درصد بيشتر شده است. و يا دراين کشور رتبه هاي پايين نرخ بهره  کمتري مي دهند و رتبه هاي بالا نرخ بهره بيشتري مي دهند البته در کشور ما اين گونه نمي توان اجرا کرد ولي ميتوان پرداخت وام را تسهيل کرد و خدمات بيشتري ارائه کرد. هزينه اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي کوچک و متوسط را نيز کاهش داده است.

وي ادامه داد: استفاده از فرآيند رتبه بندي اعتباري باعث گرديده است که  شاخص سهولت فضاي کسب و کار که توسط بانک جهاني منتشر مي شود براي ايران 20 رتبه ارتقاء پيدا کند. 

شاه ميرزايي در تشريح فوايد ايجاد شفافيت اطلاعات در کشور تاکيد کرد: با استفاده از شفافيت اطلاعات  فقط جلوي مفاسد را نمي گيريم، بلکه يک دنياي جديدي تعريف مي کنيم و فرصت هاي موجود در اقتصاد را فعال مي کنيم.

وي ادامه داد:  ما در کشورمان در حوزه هاي مختلف آن قدر فضاي کار داريم که اگر فعال شود ديگر تحريم ها کاري نمي تواند کند و اگر اين خود تحريمي ها را برداريم مي توانند شرکت هاي خوب وارد شوند.

وي افزود:  ما ظرفيت هاي اشتغال زايي داريم و از سوي ديگر بيکاري هم داريم اما شغل ايجاد نمي شود؟! زيرا که فرصت هاي سوداگري فراوان زياد وجود دارد که افراد جذب آن مي شوند وبعد دستگاه هاي عريض و طويل براي بازرسي ايجاد مي شود!

شاه ميزايي افزود: از سوي ديگر اين کارها اعتماد را کاهش مي دهد و باعث مي شود انواع و اقسام تضامين و وثيقه ها از توليد کننده ها گرفته مي شود که باعث مي شود هزيه هاي توليد اضافه مي شود

محمد جلال نيز در مورد استفاده از زيرساخت هاي اطلاعاتي براي اداره کشور اشاره کرد: زيرساخت هاي فناوري اطلاعات  باعث مي شود که امکان برنامه ريزي و فعاليت اقتصادي را فراهم شود واگر اين زيرساخت را فراهم کنيم مي توانيم به راحتي سياست ها را اعمال کنيم و از فساد جلوگيري کنيم.

 

جلال در تشريح لوازم اجراي روش خوداظهاري در برنامه هاي کشور تاکيد کرد: وقتي فردي خود اظهاري مي کند بايد اين اظهار براي شخص تبعاتي نيز داشته باشد. بايد تنها متناسب با پرداخت ماليات بتواند خدمات و تسهيلات دريافت کند اصطلاحا گره زدن اين دو کار را خود کنترل کردن کار مي گويند

وي ادامه داد: اگر شخص ماليات کمي بدهد تسهيلات کمي دريافت ميکند و همه اينها نيازمند زيرساخت هايي است که بتوان اين کار را انجام داد.

شاه ميرزايي نيز در تشريح اشکالات وارد بر اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده گفت: در اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده دولت پول را مي گيرد و بعد بايد پس بدهد اما اين کار را نمي کند و ديگر اينکه نبايد چند بار ماليات گرفته شود و از هر حلقه به اندازه خود ماليات گرفته شود ولي الان از همه گرفته مي شود.  اين نشان مي دهد  ما استاد اجراي بد طرح هاي خوب هستيم.

وي ادامه داد:  اين ماليات مي توانست شفافيت ايجاد کند و به توليد کمک کند ولي خيلي بد اجرا شد. 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل