مديرانِ فاسدِ نئوليبرال پول‌هاي جامعه را مي‌مکند و به مردم مي‌گويند انقلاب را رها کنيد

مديرانِ فاسدِ نئوليبرال پول‌هاي جامعه را مي‌مکند و به مردم مي‌گويند انقلاب را رها کنيد

برنامه ثريا اين هفته با حضور دکتر شهريار زرشناس، پژوهشگر و عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و ابوالقاسم طالبي، کارگردان سينما و تلويزيون به روي آنتن شبکه يک سيما رفت و به تبيين ابعاد نفوذ فرهنگي در طراحي همه جانبه آمريکا، غرب و عوامل داخلي آن‌ها براي استحاله انقلاب اسلامي پرداخت.
تاريخ: 22/8/1395
كد مطلب: 2510
بازديد: 6248

برنامه ثريا اين هفته با حضور دکتر شهريار زرشناس، پژوهشگر و عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و ابوالقاسم طالبي، کارگردان سينما و تلويزيون به روي آنتن شبکه يک سيما رفت و به تبيين ابعاد نفوذ فرهنگي در طراحي همه جانبه آمريکا، غرب و عوامل داخلي آن‌ها براي استحاله انقلاب اسلامي پرداخت. همچنين در اين برنامه برنامه ريزي براي نفوذ در نخبگان و خواص تصميم‎ساز جامعه نيز مورد کنکاش قرار گرفت.

مهمترين محورهاي برنامه به شرح زير است؛

بازار نشر ايران؛ اسير طيفي از ترجمه‌هاي تئوريسين‌هاي ناتوي فرهنگي
ترجمه‌هاي ناتوي فرهنگي که به دنبال استحاله انقلاب هستند در دانشگاه‌هاي ايران تدريس مي‌شوند!
راه مقابله با ظلم، بي‌عدالتي و حقوق‌هاي نجومي همان راه مقابله با نفوذ فرهنگي است
کدام وزارت فرهنگي در کدام کشور تئوري براندازي خودش را بازتوليد مي‌کند؟!
کتابي که ولايت فقيه را استبدادي مي‌داند زير نظر وزارت ارشاد و وزارت علوم چاپ و تدريس مي‌شود...
مديرانِ فاسدِ نئوليبرال پول‌هاي جامعه را مي‌مکند و به مردم مي‌گويند انقلاب را رها کنيد
بي عدالتي‌هاي اقتصادي و حقوق‌هاي نجومي برخاسته از تفکر نئوليبرال است
ابوالقاسم طالبي: اگر بجاي "يتيم خانه ايران" فيلم "دختر پسري" مي‌ساختم خيلي بيشتر ديده مي‌شد
نفوذ فرهنگي يعني اينکه فيلم "دختر پسري" بيشتر از "يتيم خانه ايران" ديده مي‌شود
شورايعالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم و وزارت ارشاد به روشنفکران ضد انقلاب فضا مي‌دهند

 

انتخابات آمريکا سرخوردگي فراگير جامعه آمريکايي را نشان مي‌دهد

شهريار زرشناس، پژوهشگر و عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در خصوص تحليل انتخابات رياست جمهوري آمريکا و ارتباط آن با نفوذ اظهار داشت: انتخابات آمريکا نکاتي بسيار مهمي را نمايان کرد؛ اين انتخابات نشان دهنده عمق بحران نظام سرمايه‌داري جهاني است يعني نظام سرمايه داري جهاني آنچنان دچار بحران است که در کانون هژمونيک آن، اينگونه تنش اجتماعي پديد مي‌آيد.

وي در ادامه افزود: اگر تاريخ نظام سرمايه‌داري را نگاه کنيد هرگاه که اين نظام وارد سيکل‌هاي بحراني جدي مي‌شود معمولا جريان‌هايي ظهور مي‌کنند که يا تمايلات ناسيوناليستي دارند و يا از سرمايه داري خرد حمايت مي‌کنند که نمونه اعلاي آن هيتلر در 1933 است.

زرشناس تصريح کرد: دومين نکته اين انتخابات عمق بحران جامعه آمريکاست که حتي خود مسئولين آمريکا هم به اين موضوع اعتراف کردند و گفتند "فکر نمي‌کرديم آمريکا چنين دو پاره شده باشد." هم ترامپ و هم کلينتون به امپرياليزم آمريکا و مجموعه نظام سرمايه‌داري تعلق دارند و هر دو ماهيت استکباري دارند اما کلينتون نماينده جريان سرمايه‌داريِ معتقد به جهاني شدن فراگير بود. امروز نتيجه‌اي که ما از انتخاب ترامپ مي‌گيريم اين است که ترامپ خودش را صداي اعتراض مجموعه‌اي از گروه‌ها کرد که توسط سياست‌هاي نئوليبرال کاملا ناديده گرفته شده بودند.

وي افزود: نکته سوم اين است که اين انتخابات سرخوردگي فراگير جامعه آمريکا از مدل سياست ليبرالي مبتني بر احزاب را نشان مي‌دهد چون شخصي که پيروز شده است به يک حزب تعلق ندارد؛ بيش از دويست سال است که سنت ليبرال دموکراسي مبتني بر احزاب را نهادينه کرده‌اند و در همين ايران روشنفکران نئوليبرال با تحقير حرف مي‌زنند و مي‌گويند مردم ما به شعار و شخص راي مي‌دهند چراکه سياست حزبي نداريم و اگر حزبي کار مي‌کرديم مشکلات حل مي‌شد اما الان مي‌بينيم که در آمريکا کسي پيروز مي‌شود که اکثريت حزب خودش قبولش ندارند و اين به معني سرخوردگي مردم آمريکا از کل سياست ليبرال دموکراسي است.

اگر کارگرداني حرف انقلابي بزند، مي‌گويند چرا چنين گفتي؟!

ابوالقاسم طالبي، کارگردان سينما و تلويزيون در رابطه با دغدغه‌اي که نسبت به استکبارستيزي و مسئله نفوذ دارد در فيلم‌هايش دارد، اظهار داشت: ما متعلق به نسلي هستيم که اين نسل انقلاب کرده است و به انقلاب پايبند هستند؛ ما در فيلم‌هاي‌مان به چيزهايي مي‌تازيم که انقلاب به آنها مي‌تازد.

اين کارگردان سينما اظهار داشت: من فيلم سازي هستم که نداي انقلاب امام شنيدم و در محضر شهداي انقلاب بودم اگر ايستادگي کنم و در قالب هنر سينمايي حرف بزنم به من مي‌گويند که چرا چنين حرف‌هايي مي‌زنيد؟! در صورتي که بايد سوال کنيم که چرا شما در اين خط نيستيد؟

مسئولين فرهنگي کشور نسبت به جريان مهاجم فرهنگي کاملا بي اعتنا هستند و حتي از آنها حمايت مي‌کنند!

دکتر زرشناس در رابطه با نقشه جريان غربگرا و آمريکا براي نفوذ  در ايران اظهار داشت: وقتي که انقلاب صورت گرفت نظام جهاني بيکار ننشست چراکه از جانب ايران احساس خطر مي‌کردند البته اين ماجرا فقط به ايران مربوط نمي‌شود و اگر در هرجاي ديگر از دنيا باشند سعي مي‌کنند که اين جريان را کنترل کنند و اگر از طريق فشارهاي نظامي و اقتصادي نتوانستند کاري کنند، روي به برنامه ريزي‌هاي بلندمدت فرهنگي مي‌آورند؛ اين حرکت عينا در ايران طراحي شد و شما از ماه‌هاي آغازين بعد از انقلاب مي‌بينيد که هرچه که جلوتر مي‌آييم فعاليت‌هاي فرهنگي سازمان يافته‌تر و پيچيده تر مي‌شود که اين حرکت در هر دهه يک مشخصه دارد بطور مثال در دهه شصت به دنبال القاي اين بودند که انقلاب‌ها نتيجه نمي‌دهند و منجر به خشونت مي‌شوند لذا کتاب‌ها و داستان‌هاي زيادي نوشته شد و وزارت ارشاد آن زمان هم واقعا با اين گروه روشنفکر همراهي کرد و به آنها ميدان داد و از دل اين وزارت ارشاد آدم هايي ظهور کردند که به اين نوع نگاه تجديد نظر طلبانه اعتقاد داشتند.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: از سال 67 به بعد فعاليت اين جريان بيش از گذشته شد بنابراين رهبر انقلاب بحث تهاجم فرهنگي، شبيخون هرهنگي و جنگ نرم را مطرح کردند. واقعيت مسئله اين است که ما از اوايل دهه 60  بايک فرآيند رو به رشد جنگ نرم روبه رو هستيم و حقيقت اين است که مسئولين فرهنگي کشور در شورايعالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم و وزارت ارشاد در اکثريت مطلق دوره ها به اين مسئله يا بي اعتنا بودند و يا خواسته يا ناخواسته جريان مهاجم فرهنگي را پوشش دادند و به اين جريان امکانات دادند و از آنها حمايت کردند.

زرشناس اظهار داشت: وظيفه وزارت ارشاد و وزارت علوم و نهادهاي فرهنگي اين است که عرصه فرهنگي کشور را به گونه‌اي مديريت کنند که جناح انقلابي  و مومن قدرت تحرک بيشتري داشته باشد و دست مسلط را دارا باشد در عين حال ما نمي‌گوييم خفقان ايجاد کنند اما بايد صحنه به گونه‌اي مديريت بشود که توازن قوا به نفع نيروهاي انقلابي باشد و اين کاري است که همه نظام هاس سياسي انجام مي‌دهند و هيچ نظامي سياسي نيست که عرصه فرهنگي خودش را به دست دشمن و جريان براندازي که مي‌خواهد تيشه به ريشه بنيادهاي هويتي آن جامعه بزند، بسپارد؛ هيچ نظامي اکثريت منابع خودش را به معاندينش نمي‌دهد و اگر هم به معاندان چيزي مي‌دهند کنترل شده و محدود است که در ازاي آن از نيروهاي خودي حمايت گسترده مي‌کنند اما ما هرگز از وزارت ارشاد و علوم چنين حمايتي را از نيروهاي خودي نديده‌ايم.

شورايعالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم و وزارت ارشاد يک برنامه مدون فرهنگي ندارند و حتي به روشنفکران ضد انقلاب فضا مي‌دهند

وي افزود: از شورايعالي انقلاب فرهنگي نديدم که يکبار برنامه ريزي مدون و نقشه کلان فرهنگي کشور را ترسيم کند و موقعيت نيروهاي خودي را توضيح بدهند؛ اين برنامه ريزي در وزارت علوم و وزارت ارشاد هم نبود اما به کارگردان‌هاي روشنفکر و نويسندگان ضد انقلاب فضا مي‌دادند که مطرح بشوند و وقتي هم که مردم اعتراض مي‌کردند وزارت ارشاد همسو با نيروهاي ضد انقلابي مي‌شد و از آنها حمايت مي‌کرد.

 

نفوذ فرهنگي رخ داده است چراکه فيلم‌هايي "مثل يتيم خانه ايران" ديده نمي‌شوند

محسن مقصودي خطاب به ابوطالبي اظهار داشت: چرا موضوعاتي مانند فيلم "يتيم خانه ايران" اينقدر مظلوم مانده است؟ يک همچين حادثه‌اي که 9 ميليون نفر يک کشور قتل عام مي‌شوند و به نوعي يک هلوکاست واقعي صورت مي‌گيرد اما اين موضوع اصلا در کتاب‌ها و جامعه ما اصلا گفته نشده است؛ بنده که اهل رسانه هستم چنين موضوعي را دو سال است که متوجه شده‌ام. آيا اين طبيعي است که سوژه‌هايي به اين بکري اينگونه روي زمين بماند؟
ابوالقاسم طالبي، کارگردان فيلم "يتيم خانه ايران" در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: تا آنجايي که من اطلاع دارم نفوذ در عرصه فرهنگي اتفاق افتاده است؛ بنده 5 سال روي اين فيلم وقت گذاشتم و اگر در اين 5 سال پنج تا فيلم "دختر پسري" مي‌ساختم هم به لحاظ مالي به من توجه مي‌شد و اگر يکمقدار جشنواره‌اي بود در دنيا مطرح مي‌شدم و از هر نظر براي من راحت بود و بنده اينقدر هم تحت فشار قرار نمي‌گرفتم اما بنده فيلم "يتيم خانه ايران" را ساختم و مردمي که بايد اين فيلم را ببينند کمتر استقبال مي‌کنند اما اگر موضوع فيلم "دختر پسري" بود قطعا بيشتر استقبال مي‌شد و اين به معناي نفوذ است.

اگر ليسانس، فوق ليسانس و دکتراي تاريخ بگيريد از قتل عام 9 ميليوني انگليسي‌ها در ايران با خبر نمي‌شويد!!

وي افزود: من از جواناني که انديشه‌هاي انقلابي دارند گلايه دارم که فيلم بنده را شما و خانواده‌هاي شما ببينند و شما بايد براي خانوادتان توضيح بدهيد که چنين اتفاقي افتاده است. صد سال پيش نيمي از مردم ايران در اثر توطئه کشته مي‌شوند اما خواص شما نمي‌دانند حتي اگر ليسانس، فوق ليسانس و دکتراي تاريخ بگيريد از اين ماجرا خبر دار نمي‌شويد و اين به معناي نفوذ است و نشانگر اين است که جذابيت‌ها براي خانواده‌هاي ما تغيير پيدا کرده است.

طالبي تصريح کرد: نفوذ يعني اينکه علايق شما را عوض مي‌کنند بطور مثال هر فردي نسبت به همسرش غيرت دارد اما براي شما فيلم مي‌سازند که اگر به همسر شما تجاوز شد شما چيزي نگوييد و اگر چيزي نگفتيد آدم خوبي هستيد  بنابراين افراد تحت تاثير اين امور جايگاه‌ها را اشتباه مي‌کنند و دوست و دشمن را با هم اشتباه مي‌گيرند لذا وقتي به همسرت تجاوز مي‌شود چيزي نگويي اگر به سرزمينت هم تجاوز بشود چيزي نخواهي گفت و تسليم پذير و دشمن دوست مي‌شوي. وقتي کار به اينجا رسيد ديگر براي کسي مهم نيست که صد سال پيش چه بلايي سر اجداد ما آوردند و چه تحقيري ايجاد کردند چراکه  هيچ مرگي بدتر از اين نيست که پدر و مادر مقابل فرزندانشان و بالعکس بميرند اما دقيقا صد سال پيش اين اتفاق براساس يک قحطي ساختگي توسط استعمار انگلستان در ايران رخ داد.

ابوالقاسم طالبي خاطرنشان کرد: اين اتفاقات براي کشور رخ داد و ديگر جامعه جاني براي دفاع نداشت؛ وقتي شهيد مدرس را شهيد کردند 10 نفر راه نيافتادند اعتراض کنند يعني جامعه را به اين روز انداختند و اگر هم بتوانند بازهم اين کار را مي‌کنند.

جريان روشنفکر فيلم‌هاي ارزشي را سفارشي مي‌خواند اما سفارش‌هاي BBC را ستايش مي‌کند

وي افزود: ما اصلا به آمريکا و انگليس کاري نداريم چراکه نمي‌خواهيم روشنفکران بگويند شعاري حرف مي‌زنيم اما شما بعنوان يک شخص روشنفکر از آدم ظالم خوشتان مي‌آيد يا خير؟
کارگردان سريال "به کجا چنين شتابان" تصريح کرد: سينماي جمهوري اسلامي يکي از برگ‌هاي برنده است که اگر مديران فرهنگي مورد نفوذ قرار نگرفته باشند مي‌توانند به خوبي از اين سينما استفاده کنند.

طالبي گفت: اگر کارگردان و تهيه کننده شما انگيزه شخصي نداشته باشد و اگر بخواهد بصورت صنعت و تجارت به موضوع نگاه کند قطعا به سراغ موضوعاتي مانند يتيم خانه ايران نمي‌رود و اين آدم حتما ضد انقلاب نيست. اگر فيلم‌هايي با اين موضوع بسازيم جريان روشنفکري مي‌گويد که اين فيلم سفارشي است البته از نظر اين‌ها اگر سفارش BBC باشد خيلي خوب است؛ يک دلار در دنيا خرج نمي‌شود مگر با حساب و کتاب يعني اگر جشنواره برپا مي‌کنند براساس سياست‌ها و مقاصد خودشان است چراکه طريقه حکومت داري اين است اما آنها کارگردان ما را انتخاب مي‌کنند و مي‌گويند به دلاوري‌هاي مردم و جوانانت نبپرداز چراکه اين موضوعات شعاري و حکومتي است اما در عوض بيا به موضوع خيانت بپرداز تا جوانان شما نسبت به ناموسشان رگ غيرت نشان ندهند.

وي گفت: نفوذ اين است که باورها، تفريحات و علايق شما را تغيير مي‌دهند؛ اگر مي‌خواهيد اين اتفاق براي فرزندانتان رخ ندهد علاوه بر معنوياتي مانند روضه امام حسين (عليه السلام) بايد براي فرزندان‌مان فيلم‌هاي خوب انتخاب کنيم و اگر خانواده‌ها از اين فيلم استقبال کنند قطعا کارگردان ترغيب مي‌شود تا فيلم‌هايي با همين موضوعات را بسازد؛ واقعيت اين است که سينماگران با دغدغه ما مورد استقبال مردم قرار نمي‌گيرند.

فيلمي که در آن احکام اسلام تمسخر بشود، بيشتر ديده مي‌شود!

طالبي اظهار داشت: اگر در فيلم‌ها کمي احکام اسلام را مسخره کنند و آدم بد فيلم هم انگشتر عقيق به دست داشته باشد بيشتر فيلم به فروش مي‌رسد؛ قبل از انقلاب آدم بدهاي فيلک رقاص ها و عرق‌خورها بودند اما الان آدم بدها پدران و مادران غيرتي و نمازخوان هستند، خانواده‌هايي بد هستند که سهميه شهدا دارند اما در حقيقت اينگونه نيست و اينقدر تبليغات کردند که اين ناهنجاري‌ها ايجاد شد.

يکي از عوامل اصلي نفوذ مسئولين فرهنگي‌اي هستند که دلشان به دنبال جريان نئوليبرال هستند

دکتر زرشناس در ادامه و در توضيح نفوذ فرهنگي برنامه اظهار داشت: يک جامعه‌اي انقلاب مي‌کند بعد قدرت‌هاي جهاني براي اينکه بتوانند اين جامعه را به شرايط قبل از انقلاب بازگردانند بايد يک جوري روندهاي انقلابي را از طريق نفوذ عوض کنند؛ هدف نفوذ استحاله است منتهي نفوذ مستقيم نمي‌گويد من مي‌خواهم چنين اقداماتي را انجام بدهم بلکه بايد يک تحولي را بصورت تدريجي در ارزش‌ها، باورها، جهان بيني و سبک زندگي افراد به وجود بياورد بنابراين اين حرکت ابزارها و بسترهايي مي‌خواهد که بسترهاي مهم عبارت از بازار نشر، سينما، ادبيات نمايشي، مطبوعات و غيره است.

وي بابيان اينکه براي عملياتي شدن نفوذ به چند آيتم نياز داريم افزود: يکي از اين آيتم‌ها اين است که مديراني که مسئوليت فرهنگي دارند به هر دليلي يا دلشان با جريان نفوذ باشد و يا غافل باشند و به کساني ميدان بدهند که به دنبال عملياتي کردن نفوذ هستند. عده‌اي ديگر هستند که مجريان نفوذ هستند و اين مجريان همان اشخاصي هستند که دل و انديشه‌شان با نظام جهاني است و مي‌خواهند اين انديشه‌ها را در جامعه انقلابي نفوذ بدهند.

زرشناس اظهار داشت: درست يکسال بعد از تشکيل ناتو که يک پيمان دفاعي است شاخه ناتوي فرهنگي نيز تشکيل مي‌شود و اين ناتوي فرهنگي عظيم‌ترين شاخه ناتو بعد از شاخه نظامي آن هست و انبوهي از تشکل‌ها را دارد و صدها نشريه دارند و غيره. اين ناتوي فرهنگي يک لشگر نويسنده داشتند که به آنها سفارش مي‌دادند و اين سفارش‌ها به چندين زبان براي کشور هدف ترجمه مي‌شدند و اين کاملا به معناي نفوذ است.

در ايران اسير طيفي از ترجمه‌هاي تئوريسين‌هاي ناتوي فرهنگي هستيم

اين استاد دانشگاه افزود: ما در ايران اسير طيفي از ترجمه‌هاي تئوريسين‌هاي ناتوي فرهنگي و طيفي از روشنفکرهاي ايراني که در زمين آنها بازي مي‌کنند، هستيم.

وي با بيان نام برخي از تئوريسين‌هاي ناتوي فرهنگي گفت: اساسا بستري که باعث فروپاشي شوري شد همين حرکات اين افراد بود يعني فرآيند فرهنگي را با قدرت تمام دگرگون کردند؛ ظاهر اين افراد کاملا دانشگاهي و چهره‌هايي موجه بودند اما پشت پرده همه از طريق ناتو حمايت مي‌شدند.

 

 

ترجمه‌هاي ناتوي فرهنگي در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي‌شود

شهريار زرشناس افزود: ما از اواسط دهه شصت با اين وضعيت نفوذ روبه رو بوده‌ايم و بخشي از مديران ما در دهه 60 فريب خوردند و وزارت ارشاد و وزارت علوم ما را به سمتي بردند که با دشمن همراهي کند.

شهريار زرشناس با نشان دادن کتاب‌هايي که به برنامه ثريا آورده بود اظهار داشت: اگر ويترين‌هاي کتاب فروشي ما را نگاه بکنيد خواهيد ديد که اکثر کتاب‌ها ترجمه نويسندگان کتاب‌هاي ناتوي فرهنگي است و يا شروعي بر آثار اينهاست، آنوقت اين کتاب‌ها هم توليد مي‌شود و هم در بازار کتاب ما عرضه مي‌شود و هم در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي‌شود! و اين به معناي کامل نفوذ است.

کتاب‌هاي "حسين بشيري" منابع ارشد و دکتري است!!

وي در ادامه گفت: يک کتابي است به نام "دانش سياسي" که نويسنده آن حسين بشيري است؛ حسين بشيري يک روشنفکر مارکسيستي است که در دهه 1960 تمايلات نئومارکسيستي داشت بعد به خارج از کشور رفت و در دولت اصلاحات به کشور برگشت و او را به شدت تحويل گرفتند و در وزات کشور آن زمان بسيار متنفذ شد و در دانشگاه‌هاي آن زمان تدريس کرد که خيلي از استراتژيست‌هاي به اصطلاح اصلاح‌طلب کنوني شاگرد اين شخص هستند يعني اين آدم نقش بسيار موثري در استحاله بخش زيادي از نيروهاي انقلابي کشور ما داشته است؛ کتاب‌هاي اين شخص از منابع کنکور کارشناسي ارشد است و در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود.

زرشناس گفت: نويسنده کتاب فوق يکي از تئوريسين‌هاي فتنه 88 است که سال 86 ايران را ترک کرد و همين الان دريکي از انديشکده‌هاي ايالات متحده مشغول کار است و آثارش بارها در کشور ما تجديد چاپ شده است.

بي عدالتي‌هاي اقتصادي و حقوق‌هاي نجومي برخاسته از تفکر نئوليبرال است

مقصودي در ادامه گفت: حاصل تمام اين بي‌عدالتي‌هايي که در حوزه اقتصادي هم مي‌بينيم همين تفکر نئوليبرال است و اينکه يک مدير حقوق نجومي مي‌گيرد از چنين انديشه‌اي برخاسته است.

طالبي در اين بين گفت: تفکر انقلابي ساده زيستانه بود و در اين تفکر واقعا به مردم خدمت مي‌کردند اما اين روشنفکران گفتند که چنين تفکري خوب نيست و شاگردان اين افراد مديران اين جامعه شدند و مديران اين جامعه از دست هم مي‌دزدند و اگر بخواهيم بدانيم که فتنه بعدي چيست بايد بگوييم که فساد اقتصادي مديران است؛ اين انديشه نئوليبرال پايگاه‌هاي فسادي ايجاد کرده است که هيولاهاي پول آشام منابع و ثروت جامعه را مي‌مکد و بعد که جامعه فقير شد مي‌گويند بايد انقلاب را رها کنيد.

ابوالقاسم طالبي اظهار داشت: بنده که در فيلم " به کجا چنين شتابان" ويژه خواري ها را نشان دادم، يازده شکايت داشتم و اگر هنرمندي بخواهد براي عدالت کار کند دچار مکافات شديدي مي‌شود.

کدام نظام و وزارت فرهنگي در کدام کشور تئوري براندازي خودش را بازتوليد مي‌کند؟!

زرشناس گفت: کدام نظام و وزارت فرهنگي در کدام کشور تئوري براندازي خودش را بازتوليد مي‌کند و به بازار نشر کتاب کشور مي‌فرستد و آن را در دانشگاه تدريس مي‌کند؟!

اين استاد دانشگاه ادامه داد: شخص ديگري هست به نام محمدعلي همايون کاتوزيان که يکي ديگر از معلمان نئوليبراليزم ايراني است؛ آثار اين شخص بعد از انقلاب به وفور در بازار نشر کتاب کشور ترجمه و نشر شد که جوهر حرفش اين است که ايران يک فرهنگ استبدادي دارد و تئوري اصلي‌اش استبداد ايراني است که اين تئوري را از يک جامعه شناس فرانسوي قرن هجدهمي بنام مونتسکيو گرفته است که مونتسکيو معتقد بود شرق زادگاه استبداد است و غرب زادگاه آزادي! و نگاهي تحقير آميز به شرق داشت.

کتابي که ولايت فقيه را استبدادي مي‌داند زير نظر وزارت ارشاد و وزارت علوم چاپ و تدريس مي‌شود...

زرشناس تصريح کرد: محمدعلي همايون کاتوزيان يک مدل از تاريخ معاصر ايران ارائه داده است و نتيجه گرفته براي اينکه از اين استبداد رها بشويم بايد هويت ايراني را کنار بگذاريم و مدل مشروظه ليبرالي انگليس را بپذيريم. اين شخص ولايت فقيه را يکي از نمايندگان استبداد ايراني مي‌داند که بعد از انقلاب 57 بازتوليد شده است و اين کتاب، کتابي است که در دانشگاه ما تدريس مي‌شود؛ من نمي‌دانم وزارت علوم چه جوابي دارد؟! از دانشجويي که اين کتاب‌ها را مي‌خواند انتظار داريد انقلابي و آرمانگرا بماند؟! انتظار بيجايي است.

راه مقابله با ظلم، بي‌عدالتي و حقوق‌هاي نجومي همان راه مقابله با نفوذ فرهنگي است

دکتر زرشناس در پايان تصريح کرد: آن جرياني که نفوذ فرهنگي را حمايت و هدايت مي‌کند همان جرياني است که مديريت اشرافي فاسد رانتخوار را هم حمايت و هدايت مي‌کند؛ اگر مي‌خواهيم با ظلم، بي‌عدالتي و حقوق‌هاي نجومي ميليوني مقابله کنيم همزمان بايد با نفوذ فرهنگي مقابله کنيم.

مهدي کرباسي، کارگردان مستند شبنامه به عنوان ميهمان گپ و گفت برنامه گفت: هدف غايي ما از توليد اين مستند اين بوده که بتوانيم سواد امنيتي جامعه را بالا ببريم و از اين جهت تقويتي را ايجاد کنيم در کشور که بستر نفوذ را ببنديم.

 

مطالب مرتبط:


برچسب ها: نفوذ، نفوذ فرهنگي
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل