3 برابر شدن دانشجويان علوم انساني در ده سال گذشته

رشد نامتوازن آموزش عالي در ثريا بررسي شد

3 برابر شدن دانشجويان علوم انساني در ده سال گذشته

رشد نامتوازن مقاطع تحصيلي در دوره هاي كارداني، كارشناسي و تكميلي، افزايش 3 برابري دانشجويان علوم انساني بدون توجه به تغييرات بومي در متون اين دوره، فرمهاي ارزيابي اساتيد و ... از جمله موضوعات مطرح شده در اين برنامه بود كه دكتر حسين نادري منش معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پاسخگوي سوالات مطرح در اين حوزه در برنامه بود.
تاريخ: 18/3/1391
كد مطلب: 193
بازديد: 5883

رشد نامتوازن آموزش عالي در ثريا بررسي شد

3 برابر شدن دانشجويان علوم انساني در ده سال گذشته

دوازدهمين قسمت از برنامه ثريا، شب گذشته كيفيت و كميت آموزش در دانشگاههاي كشور را براي بار دوم مورد بررسي قرار داد. رشد نامتوازن مقاطع تحصيلي در دوره هاي كارداني، كارشناسي و تكميلي، افزايش 3 برابري دانشجويان علوم انساني بدون توجه به تغييرات بومي در متون اين دوره، فرمهاي ارزيابي اساتيد و ... از جمله موضوعات مطرح شده در اين برنامه بود كه دكتر حسين نادري منش معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پاسخگوي سوالات مطرح در اين حوزه در برنامه بود.

در اين برنامه مجري با ارائه آمارهاي رسمي وزارت علوم، نمودارهايي را نشان داد كه حاكي از وجود بيش از يك ميليون و هشتصد هزار دانشجوي رشته علوم انساني از مجموع حدود 4 ميليون دانشجوي كشور است. در اين آمار يك ميليون و سيصد و پنجاه و نه هزار نفر در گروه فني مهندسي مشغول به تحصيل هستند و علوم پايه، پزشكي، كشاورزي و هنر رتبه هاي بعدي را دارا هستند. همچنين در آمار ديگري نشان داده شد كه ميزان دانشجويان كارداني، 25 درصد، كارشناسي بيش از 65 درصد، ارشد بيش از 6 درصد و دكتر 2.25 درصد كل دانشجويان را در بر گرفته است.

 دكتر نادري منش در پاسخ به سوالات مجري در خصوص نامتناسب بودن اين ارقام به خصوص 3 برابر بودن دانشجويان كارشناسي نسبت به كارداني برخلاف ساير كشورهاي مطرح و اقدامات وزارت علوم در اين خصوص گفت:  ما در شروع دولت دهم اولين كارمان مشخص نمودن وضعيت موجود بود كه البته در شوراي انقلاب فرهنگي كارهايي هم شده بودند. وي با اشاره به مشكلات فرهنگي در اين حوزه مثل بار ارزشي اسم مهندس كه باعث عدم استقبالي از كارداني  شده گفت در اين حوزه ما دو كار را انجام داديم ، يكي كارهاي فرهنگي مثل همين آمار ها و خروجي ها كه منتشر كرديم و مذاكراتمان در مراكز مختلف و اقدام دوم ما دنبال شدن جدي رشته هاي مهارتي و كاربردي در دولت و بحث تغيير اساسنامه دانشگاه جامع علمي كاربردي بوده است. ما معتقديم نهايتا بايد 60 درصد جمعيت 18 تا 24 سال يا 18 تا 30 سال وارد بخشهاي علمي كاربردي شوند و 30 تا 40 در صد وارد دانشگاه نظري كاربردي. در اين خصوص بازنگري در درسها و رشته ها را آغاز كرديم و قدمهاي اوليه برداشته شده و اميدواريم در يك فرآيند 4 تا 5 ساله خروجي هاي اوليه خودشان را نشان بدهد

نادري منش همچنين در پاسخ به سوال مجري در خصوص خيل عظيم دانشجويان علوم انساني و مشكلات شغلي شان بعد از فارغ التحصيلي گفت ببينيد مشكل فرهنگي در اين زمينه جدي است شما در آموزش و پرورش براي انتخاب رشته اول مي گوييد رياضي و تجربي بعد هركسي مانده بود برود انساني. اين نسبت از همانجا شكل مي گيرد كه البته ما اميدواريم با سند تحول در آموزش و پرورش كه اين موضوع شروع شده و مطرح شده اين نگاهها تغيير پيدا كند .وي همچني گفت بايستي دو اتفاق اصلي در كشور بيفتد يكي همان موضوعي كه  مقام معظم رهبري هم بر آن تاكيد دارند يعني تحول در علوم انساني به سمت بومي شدن و دوم اگر هدفمان بازار كار است بايد به رشته هاي دانشگاهي با ديد كاربردي شدن نگاه شود.

فرمهاي ارزيابي تاثير گذارند؟

در ادامه اين برنامه گزارشي از دانشجويان كشور درباره فرمهاي ارزيابي اساتيد پخش شد كه در آن نشان داده شد اكثر دانشجويان عقيده دارند اين فرمها يا موثر نيستند و يا تاثير قابل ملاحظه اي ندارند و نگاه دانشجويان نيز به اين فرمها جدي نيست. نادري منش در پاسخ به انتقادات مطرح در باره اين فرمها از جمله كارشناسي نبودن سوالات، كلي بودن و  دقيق نبودن و نيز عدم تفكيك رشته ها و دانشگاهها  با توجه به ويژگي هاي خاص هر كدام گفت كه سوالات اين فرمها توسط گروهي تخصصي طراحي مي شود و براي نتيجه بخش بودن دانشجويان ملزم به پر كردن اين فرمها شده اند. وي همچنين در خصوص تاثير گذاري اين فرمها گفت كه در صورت ضعيف بودن نمره استاد در فرمها  ما در مراحل مختلفي با استاد مربوطه بر مبناي نتايج فرمها برخورد مي كنيم و حتي درس را از استاد نيز مي گيريم.

افزايش كيفيت قبل از افزايش ظرفيت

افزايش ظرفيت دانشگاهها در حوزه تحصيلات تكميلي نيز از ديگر موضوعات مطرح در اين برنامه بود. در همين خصوص نامه 237 نفر از دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران  به وزير علوم كه در آن انتقاداتي را نسبت به توسعه غير هدفمند ظرفيت تحصيلات تكميلي را مطرح شده بود در گفتگوي تلفني با يكي از امضا كنندگان اين نامه و رتبه اول آزمون دكتري جامعه شناسي سال گذشته دنبال شد.

اين دانشجو با اشاره به اينكه بايد به جاي افزايش دستوري ظرفيت به فكر توسعه كيفي تحصيلات تكميلي و حمايت از داتشجويان فعلي بود گفت امسال بودجه پژوهشي خيلي ناچيز شده بود و دانشجوي دكترا  هميشه مجبور به چندين كار در بيرون از دانشگاه نيز مي باشد ضمن آنكه بعد از دكتري آينده كاري برايشان وجود ندارد. وزارت علوم بايد نگاه كند با افزايش ورودي دكتري چه ميزان مشكلات مملكت حل مي شود  در غير اين صورت افزايش ظرفيت هيچ امتيازي براي آموزش عالي محسوب نمي شود.

اساتيد بايد به صورت تمام وقت در دانشگاه مشغول باشند

نادري منش نيز در باره اين نامه و افزايش ظرفيت تحصيلات تكميلي گفت كه ما هم بايد درخواستهاي دانشجويان مشغول به تحصيل را از جمله حمايت مالي و ... ببينيم هم تقاضاهاي بيش از صد هزار نفر كه متقاضي ورود به دكتري هستند ولي به علت كمبود ظرفيت نمي توانند وارد شوند.

ما هيچ ظرفيتي را به دانشگاه اجبار نمي كنيم و برعكس معمولا در وزارتخانه مي آييم ظرفيت را كاهش يا نهايتا سقف ظرفيت را تصويب مي كنيم و اتفاقا شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه ما را مكلف كرد سال گذشته به دو برابر كردن ظرفيت معاونين دانشگاههايي را كه تحصيلا ت تكميلي داشتند دعوت كرديم و گفتيم بررسي كنيد ببينيد آنهايي كه توانمند هستند و مي توانند ظرفيت داشته باشند افزايش ظرفيت داشته باشند. 

وي در خصوص وقت نگذاشتن برخي اساتيد براي دانشگاه و دانشجويان در تحصيلات تكميلي گفت ما اين موضوع را قبول داريم و عقيده داريم اساتيد بايد به صورت تمام وقت در دانشگاه وقت بگذارند و مشغول باشند.

در اين برنامه همچنين گزارشي تلفيقي همراه با كميك استريپ از استاد شهيد دكتر شهرياري به نمايش در آمد كه دوستان و شاگردان اين استاد هسته اي از خاطرات خود از او مي گفتند. همچنين مستندي از دكتر ازهري استاد  عمران دانشگاه صنعتي اصفهان از ديگر قسمتهاي پخش شده در برنامه شب گذشته بود بود .

 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل