آرشیو برنامه ها

در برنامه 22 فروردين ماه ثريا بحث مسائل و مشکلات تجهيزات پزشکي در کشور پي گرفته شد. در اين مهمان برنامه جناب آقاي دکتر شهرياري رئيس محترم کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي بودند. ايشان با تشريح کاستي هايي که در زمينه حمايت از توليد تجهيزات پزشکي در داخل صورت گرفته، افزودند : پيگيري اين موضوع را در دستور کار خود در کميسيون بهداشت مجلس قرار مي دهند.
در اين برنامه به بررسي وضعيت تجهيزات پزشکي در کشور پرداختيم. مهمان برنامه مدير کل اداره تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت بود که به سوالاتي درباره چرايي واردات زياد تجهيزات پزشکي به کشور و عدم حمايت از توليدکنندگان داخلي پاسخ دادند. در اين برنامه چندين مستند و يک انيميشن زيبا نيز پخش شد.