آرشیو برنامه ها

پانزدهمين قسمت از برنامه تلويزيوني ثريا شب گذشته با موضوع خام فروشي در صنعت پتروشيمي و عدم توجه به صنايع خرد و محصولات جزء پتروشيمي به روي آنتن رفت. در اين برنامه اعلام شد كه با وجود افزايش چندين برابري توليد در صنعت پتروشيمي از حدود 5 ميليون تن در سال 83 به حدود 19 ميليون تن در سال 90 هنوز اين توليدات در سطح محصولات خام است و با فرآوري پاييني به ساير كشور ها صادر مي شود كه برخي از همين كشور ها با فرآوري بالا در اين محصولات، همانها را با چندين برابر قيمت به خود ما مي فروشند همچنين مجري برنامه با ارائه آمار ها و نمودارهايي نشان داد كه حجم واردات مصنوعات پلاستيكي به عنوان يكي از محصولات صنايع پتروشيمي نشان مي دهد كه ما رشد فراواني در واردات به خصوص از كشور چين و امارات داشته ايم.
برنامه تلويزيوني ثريا ديشب در چهاردهمين قسمت خود پرونده يكي از مهمترين پروژه هاي پتروشيمي كشور را با سفر به 8 استان كشور را باز كرد و مشخص شد كه علي رغم هزينه ده هزار ميليارد توماني براي اجراي اين طرح و بعد از ده سال از تصويب طرح در سال 81 برخي واحدهايي كه قرار بر احداث آنها بوده پيشرفتي در حد يك تا 15 درصد داشته اند و از 13 مجتمع تصويب شده تنها 3 مجتمع پتروشيمي قابليت بهره برداري را دارند. در اين برنامه با اعلام اينكه بزرگترين خط لوله انتقال گاز اتيلن در دنيا با فاصله زياد از دومين كشور يعني كانادا به ايران تعلق دارد گفته شد كه برخلاف تصور نه تنها اين موضوع مزيتي براي كشور محسوب نمي شود بلكه به دلايل مهمي انجام اين پروژه اشتباه و غيركارشناسي بوده است.
سيزدهمين قسمت برنامه «ثريا» از شبكه يك سيما پخش شد و در اين برنامه سالار آملي، معاون امور بين الملل و انتقال فناوري معاونت علمي رياست جمهوري به عنوان مهمان حضوري در اين برنامه، مسئله ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه را بررسي كرد و قمصري، معاون آموزشي دانشگاه تهران به عنوان مهمان تلفني در رابطه با راه‌اندازي دانشگاه شماره 2 توضيحاتي را ارائه داد.
در ابتداي اين برنامه با مروري بر بخشهاي برنامه قبلي برخي مطالبات دانشجويان در حوزه آموزشي مرور شده و سپس مجري برنامه به ارائه آماري از ميزان فارغ التحصيلان بيکار پرداخت و سپس از نادري منش پرسيد چرا دانشجويي را تربيت مي کنيم که به دانش وي در جامعه نياز نداريم و چرا رشته هاي دانشگاهي موجود متناسب با نياز جامعه نيست.