آرشیو برنامه ها

در اين برنامه كه بيست و يكمين قسمت از برنامه ثريا است، برنامه سازان ثريا با سفر به خليج فارس و ديگر سواحل جنوبي كشور مستندهايي ديدني از آخرين و مهمترين دستاوردهاي نيروي دريايي کشورمان تهيه كرده اند.
مستند صعود با نگاهي به زندگي علمي شهيد حسن تهراني مقدم، روايتي متفاوت از تاريخچه موشکي ايران خواهد داشت.