آرشیو برنامه ها

برنامه تلويزيوني ثريا در هفتمين برنامه از سري دوم خود به بررسي موضوع جمعيت در کشور پرداخت. قاضي زاده سخنگوي کميسيون اجتماعي و رئيس کميته جمعيت مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: که در دنيا در سير تاريخي سه فرضيه در مورد جمعيت وجود داشته است.
مستند « لبه روشنايي » را که درباره شهيد احمدي روشن و فعاليت هاي علمي ايشان در برنامه اين هفته ثريا پخش شد.
در اين برنامه ثريا به موضوع نانو فناوري و تاثيرات آن بر زندگي مردم و مسائل پيش روي آن پرداخته شد. در اين برنامه مستندهاي زيبايي درباره نانو فناوري و کاربردهاي آن پخش شد. هم چنين ويدئوگرافيک « کيمياگر » درباره همين موضوع به نمايش درآمد.