آرشیو برنامه ها

مستند « لبه روشنايي » را که درباره شهيد احمدي روشن و فعاليت هاي علمي ايشان در برنامه اين هفته ثريا پخش شد.
در اين برنامه ثريا به موضوع نانو فناوري و تاثيرات آن بر زندگي مردم و مسائل پيش روي آن پرداخته شد. در اين برنامه مستندهاي زيبايي درباره نانو فناوري و کاربردهاي آن پخش شد. هم چنين ويدئوگرافيک « کيمياگر » درباره همين موضوع به نمايش درآمد.