آرشیو برنامه ها

مستند بلند پيرامون شکار و رمزگشايي پهپاد RQ170 آمريکا در برنامه اين هفته ثريا پخش شد.
برنامه ثريا در نهمين برنامه سري جديد خود با توجه به زمزمه هاي حذف قانون موسوم به حذف کنکور در مجلس شوراي اسلامي موضوع کنکور را در دستور کار خود قرار داد.
برنامه تلويزيوني ثريا در هفتمين برنامه از سري دوم خود به بررسي موضوع جمعيت در کشور پرداخت. قاضي زاده سخنگوي کميسيون اجتماعي و رئيس کميته جمعيت مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: که در دنيا در سير تاريخي سه فرضيه در مورد جمعيت وجود داشته است.