آرشیو برنامه ها

در اين برنامه ثريا به موضوع نانو فناوري و تاثيرات آن بر زندگي مردم و مسائل پيش روي آن پرداخته شد. در اين برنامه مستندهاي زيبايي درباره نانو فناوري و کاربردهاي آن پخش شد. هم چنين ويدئوگرافيک « کيمياگر » درباره همين موضوع به نمايش درآمد.
در اين برنامه كه بيست و يكمين قسمت از برنامه ثريا است، برنامه سازان ثريا با سفر به خليج فارس و ديگر سواحل جنوبي كشور مستندهايي ديدني از آخرين و مهمترين دستاوردهاي نيروي دريايي کشورمان تهيه كرده اند.
مستند صعود با نگاهي به زندگي علمي شهيد حسن تهراني مقدم، روايتي متفاوت از تاريخچه موشکي ايران خواهد داشت.