آرشیو برنامه ها

در پنجاه و چهارمين برنامه ثريا به مديريت زمين و مشکلات کشور در امر بارزه با زمين خواري و تغييرکاربري زمين پرداختيم. در اين برنامه مهندس عباس علي نوبخت، مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران (ساري) و محمد ثامني، بعنوان کارشناس فناوري ما را همراهي مي کردند.
در اين برنامه ثريا به بررسي وضعيت آفات کشاورزي و مشکلات کشاورزان پرداخت. ميهمانان اين برنامه ثريا دکتر سروش محمد ثامني، معاون فني سازمان حفظ نباتات و مهندس محمد عسگري نيا، کارشناس فناوري و مدير عامل شرکت توليد سموم بيولوژيک و دکتر مسعود پزشکيان، وزير سابق بهداشت و نماينده مجلس بودند.
در پنجاه و يکمين برنامه ثريا با حضور مهندس حسين عظيمي، رييس کانون سنگرسازان بي سنگر به سراغ مهندسي جنگ و جهاد سازندگي رفتيم. در اين برنامه همچنين جواد اردکاني، کارگردان سريال نوشدارو بعنوان ميهمان گپ برنامه و دکتر رسول ديناروند معاون وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و داروي کشور بعنوان ميهمان تلفني برنامه ما را ياري کردند.
47 مين قسمت از برنامه تلوزيوني ثريا به موضوع الزامات دولت آينده در حوزه نيرو و انرژي هاي نو پرداخت. مهمانان اين برنامه مهندس حميد چيت چيان، مشاور عالي وزير نيرو و مهندس عباس علي آبادي مديرعامل گروه مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) به صورت حضوري و دکتر ناصر باقري مقدم کارشناس سياست گذاري انرژي هاي نو بودند.