آرشیو برنامه ها

همزمان با روزهايي که کشور بحران کم آبي را تجربه مي کند برنامه ثريا با حضور مهندس حميد چيت چيان، وزير نيرو، مسئله بحران آب را مورد بررسي قرار داد. در اين برنامه همچنين دکتر حجت ميان آبادي، کارشناس مسائل سياست گذاري آب ميهمان تلفني برنامه بود.
ثريا هفتاد و نهمين برنامه خود را با موضوع عبور از تحريم و توجه به پيشرفت درون زا با بررسي چگونگي استقلال کشور از نفت و عدم وابستگي به ارز به روي آنتن برد. محسن کريمي کارشناس مسائل اقتصادي بعنوان ميهمان دراين برنامه ثريا را همراهي مي کرد.
سومين قسمت از برنامه ي ثريا در سال جديد نيز همچون برنامه قبلي به موضوع شفافيت اطلاعات اختصاص يافت. دکتر علي عسگري، معاون وزير اقتصاد و رييس سازمان مالياتي کشور، دکتر کريمي، کارشناس مسائل اقتصادي و دکتر اسدي، کارشناس مسائل حوزه ي سلامت بعنوان ميهمان ثريا را همراهي مي کردند.
برنامه ثريا هفتاد و ششمين برنامه خود را به مناسبت نزديک شدن به مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به موضوع شفافيت اطلاعات پرداخت. در اين برنامه الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و افشين پروين پور، کارشناس اقتصادي بعنوان ميهمانان حضوري و همچنين دکتر عسکري معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي بعنوان ميهمان تلفني برنامه ثريا را همراهي مي کردند. همچنين مهندس حجت الله ميان آبادي پژوهشگر حوزه شفافيت اطلاعات از هلند با ارتباط تصويري نيز به تشريح وضعيت شفافيت اطلاعات در اروپا با مطالعه موردي هلند پرداخت.
همزمان با روز فناوري هسته اي، ثريا اولين برنامه سال 93 خود را در رابطه با صنعت هسته اي کشورمان به روي آنتن برد. دکتر علي اکبر صالحي معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي ايران بعنوان ميهمان ويژه اين برنامه ثريا را همراهي مي کرد. برنامه ثريا در اين قسمت به شبهاتي که درباره عدم نياز ايران به انرژي هسته اي مطرح مي شود پرداخت.