آرشیو برنامه ها

در اين برنامه به دغدغه هاي مردم در رابطه با وضعيت نان در کشور از جهت ماندگاري، نوع پخ، تنوع، سلامت و ... پرداخته شد. همچنين دکتر ناصر رجب زاده بعنوان ميهمان برنامه حضور داشتند. سرکارخانم فاطمه نوري و مهندس سيد سجاد حسين نيا نيز بعنوان ميهمانان گپ برنامه ما را همراهي کردند.
در دومين برنامه اختصاص داده شده ثريا با حضور دکتر حسين معصوم، مشاور و نماينده تام الاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال و مهندس محمد شيخ عليشاهي، مديرکل اداره کاداستر سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مباحث مربوط به ثبت اسناد در کشور و مسائل مربوط به زمين خواري پرداختيم. در اين برنامه همچنين مهندس محمد ثامني بعنوان کارشناس فناوري ما را همراهي مي کرد. مهندس افشين پروين پور، کارشناس ارشد سياست گذاري زمين و مسکن و مهندس اميرحسين شکوهي، کارشناس ارشد طراحي و تحليل سيستم ها نيز بعنوان ميهمان تلفني در برنامه حضور داشتند.
در پنجاه و چهارمين برنامه ثريا به مديريت زمين و مشکلات کشور در امر بارزه با زمين خواري و تغييرکاربري زمين پرداختيم. در اين برنامه مهندس عباس علي نوبخت، مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران (ساري) و محمد ثامني، بعنوان کارشناس فناوري ما را همراهي مي کردند.
در اين برنامه ثريا به بررسي وضعيت آفات کشاورزي و مشکلات کشاورزان پرداخت. ميهمانان اين برنامه ثريا دکتر سروش محمد ثامني، معاون فني سازمان حفظ نباتات و مهندس محمد عسگري نيا، کارشناس فناوري و مدير عامل شرکت توليد سموم بيولوژيک و دکتر مسعود پزشکيان، وزير سابق بهداشت و نماينده مجلس بودند.
در پنجاه و يکمين برنامه ثريا با حضور مهندس حسين عظيمي، رييس کانون سنگرسازان بي سنگر به سراغ مهندسي جنگ و جهاد سازندگي رفتيم. در اين برنامه همچنين جواد اردکاني، کارگردان سريال نوشدارو بعنوان ميهمان گپ برنامه و دکتر رسول ديناروند معاون وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و داروي کشور بعنوان ميهمان تلفني برنامه ما را ياري کردند.