آرشیو برنامه ها

" مهماني در حلب" قسمت ششم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها روايتي از جاي خالي ايران در نمايشگاه بين المللي حلب تا حضور افتخار آفرين مپنا در سوريه است
" پرچم برافراشته" قسمت پنجم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها روايتي از افتتاح کنسولگري ايران در حلب تا نمايشگاه هاي تجاري و صنعتي در قطب اقتصادي سوريه و فرصت هاي حضور ايران است
" هنرمندان بدون مرز" قسمت چهارم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که روايت بازديد متفاوت ثريا از شهرک صنعتي شيخ نجار در حلب و معرفي ظرفيتهاي اقتصادي همکاري شرکت هاي ايراني است با صنعتگران سوري تا حلب شهر شهدا و داستان هنرمندان بدون مرزي که مثل ستاره مي درخشند
" فرصت هاي ناشناخته" قسمت سوم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که روايتي از فرصت هاي توليد مشترک صنعت و کشاورزي در سوريه مي پردازد
" خانه ايراني" قسمت دوم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که روايتي از يک خانه ايراني متفاوت در دمشق و به فرصت هاي توليد مشترک صنعت و کشاورزي در سوريه مي پردازد