آرشیو برنامه ها

شهر تزارها؛ قسمت سوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2
بازار تزارها؛ قسمت دوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2
مهاني در مسکو قسمت اول از مجموعه مستند همسايه شمالي 2
مستند "قصه هاي حميد" چهارشنبه شب 19 دي ماه 1397از شبکه يک سيما پخش شد
برنامه ثريا اين هفته با موضوع "آسيب شناسي خصوصي سازي آموزش و پرورش" چهارشنبه شب 12 دي ماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت