آرشیو برنامه ها

برنامه ثريا اين هفته به بررسي ظرفيت کشورهاي همسايه براي صادرات محصولات ايراني پرداخت، اين برنامه با حضور دکتر عبدالملکي استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادي و آقاي سليماني مديرعامل مجموعه کاله به روي آنتن شبکه يک پرداخت
برنامه اين هفته ثريا به بررسي آسيب شناسي تبليغات برندهاي خارجي در ايران با حضور محمدرضا موالي زاده دبير شوراي فرهنگ عمومي، حميدرضا غزنوي دبير مجمع کارافرينان و مجيد افتخاري عضو هيات مديره اتحاديه پوشاک به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.
مستند سرزمين سفيد پوش قسمت دوم از مجموعه مستند «همسايه جنوبي» است که به بررسي ظرفيت هاي بکر و مغفول عمان براي صادرات محصولات و خدمات مهندسي ايران مي پردازد
برنامه اين هفته ثريا به بررسي وضعيت زلزله زدگان کرمانشاه و کرمان و معضل ريزگردهاي خوزستان با حضور نادر طالب زاده کارشناس رسانه و فعال فرهنگي به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
مستند بازي در مسقط قسمت اول از مجموعه مستند «همسايه جنوبي» است که به بررسي ظرفيت هاي بکر بازار عمان براي محصولات ايراني مي پردازد